"ชวน" จี้ “วิษณุ” เตือนส.ส.รัฐบาลร่วมประชุม แก้ปัญหา "องค์ประชุมล่ม"

"ชวน" จี้ “วิษณุ” เตือนส.ส.รัฐบาลร่วมประชุม แก้ปัญหา "องค์ประชุมล่ม"

"ชวน" จี้ “วิษณุ” เตือนส.ส.รัฐบาลร่วมประชุม แก้ปัญหา "องค์ประชุมล่ม" คาด พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ทันพิจารณาในสมัยนี้

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึงกรณีการประชุมวิป 3 ฝ่าย ว่า  เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาว่าในสัปดาห์ต่อไปจนถึงเดือนธันวาคมจะมีวาระอะไรที่จะต้องพิจารณาอีกบ้าง และจะมีการประชุมพิเศษในวันศุกร์สัปดาห์ใดบ้าง เนื่องจากเบื้องต้นได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าจะขอเดินทางไปต่างประเทศแต่ไม่อยากขาดประชุม  จึงต้องหารือเพื่อความชัดเจน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า สัปดาห์นี้จะไม่มีการนัดประชุมเป็นพิเศษในวันศุกร์ แต่สัปดาห์หลังจากนั้นอาจนัดประชุมเป็นพิเศษในวันศุกร์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งต้องหารือกันอีกครั้ง
        
ส่วนการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 29-30 พ.ย. นี้ ต้องรอดูว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้หรือไม่ หากพิจารณาแล้วเสร็จก็ไม่จำเป็นต้องนัดประชุมในคราวถัดไป สมาชิกจะมีเวลาในการลงพื้นที่มากขึ้นในช่วงปลายสมัยการประชุม

สำหรับปัญหาองค์ประชุมไม่ครบนั้น ตนมองว่าจากการประชุมในสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การพิจารณาเรื่องที่บรรจุไว้ผ่านหมดทุกเรื่องทั้งวาระการพิจารณาเรื่องเพื่อทราบ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว สามารถผ่านไปได้ทุกเรื่องแม้จะใช้เวลามากหน่อย อีกทั้งทุกคนก็ไม่ค่อยอยากมา จึงได้มีการขอร้องว่าวันธรรมดาให้อยู่ยาวถึง 20.00 - 21.00 น. เพื่อที่จะได้ไม่ต้องประชุมในวันศุกร์ ซึ่งทุกคนก็เห็นด้วย แต่ในทางปฏิบัติก็ทำได้ยาก เพราะส่วนหนึ่งก็กลับไปก่อน 

ทั้งนี้ อยากขอร้องไปยังพรรคการเมืองให้สมาชิกมาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้ประสานผ่าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ขอพรรคร่วมรัฐบาลส่งลูกพรรคเข้าประชุมเนื่องจากรัฐบาลในระบบรัฐสภา ส.ส.รัฐบาลคือเสียงข้างมาก อย่างไรก็ตามสมาชิกที่อยู่ในสภาควรกดบัตรแสดงตนให้ความร่วมมือในการประชุมด้วยเช่นกัน

พร้อมกันนี้ นายชวน กล่าวถึงพ.ร.บ.กัญชา-กัญชง ที่กำลังจะเข้าประชุมสภา เพื่อพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ว่าจะทันในสมัยนี้ เพราะมีเวลาไปจนถึงเดือนมีนาคม ซึ่ง พ.ร.บ.กัญชาฯ อยู่ในลำดับถัดจากกฎหมายขนส่งทางราง โดยกฎหมายก่อนหน้านั้นใช้เวลาพิจารณานาน เสียเวลาเยอะ 

ส่วนจะทันถ้าไม่เกิดการยุบสภาฯก่อนใช่หรือไม่ เรื่องนั้นไม่อาจรู้ได้ แต่กฎหมายกัญชาอยู่ไม่ไกล ส่วนการเลื่อนเข้ามาพิจารณาก่อนสามารถทำได้ แต่ต้องขอล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์