สภาฯ โชว์ตัวเลข "ส.ส.ฝ่ายค้าน-รัฐบาล" หายอื้อ ทำองค์ประชุมสภาล่ม

สภาฯ โชว์ตัวเลข "ส.ส.ฝ่ายค้าน-รัฐบาล" หายอื้อ ทำองค์ประชุมสภาล่ม

“ที่ปรึกษาประธานสภา” กางตัวเลขแสดงตนส.ส.ฝ่ายค้าน-รัฐบาล หายอื้อ ทำองค์ประชุมสภาล่มระหว่างพิจารณาพ.ร.บ.เข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงกรณีเกิดปัญหาองค์ประชุมสภาไม่ครบจนเป็นเหตุให้สภาล่มระหว่างพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พร.บ) การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฉบับที่.. พ.ศ....  โดยในที่ประชุมนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุให้เปิดเผยจำนวนองค์ประชุมว่า ในที่ประชุมนายชวนไม่ได้ขานจำนวนองค์ประชุมที่ล่ม ปรากฎว่ามีผู้แสดงตนทั้งสิ้น228คน จากจำนวนองค์ประชุม237คน โดยแบ่งเป็น

ฝ่ายค้าน

- พรรคเพื่อไทย มีผู้แสดงตน11คน จาก131 คน

- พรรคก้าวไกล 6คน จาก50คน

- พรรคเสรีรวมไทย 3คนจาก11 คน  

- พรรคประชาชาติไม่มีผู้แสดงตน จาก7คน

- พรรคเพื่อชาติ1คนจาก6คน

-พรรคพลังปวงชนไทยและพรรคไทยศรีวิไลยย์ มีส.ส.พรรคละ1คน ไม่แสดงตน 

ส่วนฝ่ายรัฐบาล

- พรรคพลังประชารัฐ แสดงตน77คนจาก96 คน

- พรรคภูมิใจไทย 59จาก62คน

- พรรคประชาธิปัตย์ 42คนจาก52คน  

- พรรคเศรษฐกิจไทย 3คนจาก 16  คน

- พรรคชาติไทยพัฒนา 6คนจาก12 คน

- พรรคเศรษฐกิจใหม่ 4คนจาก6คน

- พรรครวมพลัง แสดงตนทั้ง5คน

- พรรคพลังท้องถิ่นไทย 3คนจาก5คน

- พรรคชาติพัฒนา 3จากคน4คน

- พรรครักผืนป่าแห่งประเทศไทย 1คนจาก2

ขณะพรรคเล็กที่มีส.ส.1คนคือพรรคประชาภิวัฒน์ พรรครวมแผ่นดิน ไทย พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคพลังธรรมใหม่แสดงตน ขณะที่พรรคเพื่อชาติไทย พรรคพลเมืองไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ ไม่แสดงตน 

โดยส.ส.ฝ่ายค้านที่แสดงตนรวม21คน จาก207คน พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลแสดงตน207จาก267คน ส่วนรายชื่อไม่สามารถเปิดเผยได้ เมื่อประธานไม่ได้ประกาศในที่ประชุมว่ามีจำนวนเท่าไรก็จะไม่มีการเปิดเผยรายชื่อ