ยื่นผู้ตรวจฯชงศาล รธน.ชี้ขาด ปมประกาศ BOI เปิดช่องเอกชนถือครองที่ดินไทย

ยื่นผู้ตรวจฯชงศาล รธน.ชี้ขาด ปมประกาศ BOI เปิดช่องเอกชนถือครองที่ดินไทย

“เต้ มงคลกิตติ์” ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ชงศาล รธน.วินิจฉัยปมประกาศ BOI ฉบับ 6/65 เปิดช่อง “เอกชนต่างชาติ” ถือครองที่ดินไทยเพื่อนำไปตั้งสำนักงานได้ ไม่เกิน 35 ไร่ ขัดรัฐธรรมนูญ ม.1 หรือไม่

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2565 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้มีความเห็นส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่า ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2565 ลงวันที่ 8 ส.ค. 2565 ขัดต่อรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 1 หรือไม่ โดยมีนายเอกพจน์ ถิรวณิชย์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและปฏิบัติการเร่งด่วน เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน 

สำหรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวของนายมงคลกิตติ์ สรุปได้ว่า ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2565 ลงวันที่ 8 ส.ค. 2565 มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นผู้ลงนาม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแก่นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยการลงทุนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย ให้นิติบุคคลต่างด้าวผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัยไม่เกิน 35 ไร่

ยื่นผู้ตรวจฯชงศาล รธน.ชี้ขาด ปมประกาศ BOI เปิดช่องเอกชนถือครองที่ดินไทย

นายมงคลกิตติ์ ระบุว่า การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากประกาศฯดังกล่าว อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 1 จึงมาร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้มีความเห็นส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประกาศฯฉบับดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่