เช็คที่นี่! กฎเหล็ก กกต. 180 วัน ผู้สมัคร ส.ส.-พรรคการเมือง ทำอะไรได้บ้าง

เช็คที่นี่! กฎเหล็ก กกต. 180 วัน ผู้สมัคร ส.ส.-พรรคการเมือง ทำอะไรได้บ้าง

เช็คได้ที่นี่! กฎเหล็ก กกต.ช่วง 180 วันก่อนสภาหมดวาระ ร่วมงาน-จัดงานแต่ง-งานบวชได้แต่ต้องไม่เป็นงานใหญ่ งานศพมอบพวงหรีดได้ แต่ห้ามช่วยเหลือเงิน-ทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินกิจกรรมในช่วงก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับข้อพึงระวังของพรรคการเมือง และผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาก่อนวันครบอายุของสภาฯ ในวันที่ 23 มี.ค. 2566

โดย กกต.ระบุว่า กรณีที่สามารถทำได้ เช่น

  1. สามารถร่วมงานประเพณีต่าง ๆ เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ และมอบพวงหรีดได้
  2. จัดพิธีงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานศพ งานแต่ง งานบวช แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นงานใหญ่
  3. กรณีปิดประกาศและแผ่นป้ายหาเสียงสามารถกระทำได้ โดยต้องเป็นไปตามประกาศที่ กกต.กำหนด และข้อความในแผ่นป้ายต้องไม่เป็นเท็จ ใส่ร้ายป้ายสี หรือสัญญาว่าจะให้ ส่วนแผ่นป้ายหาเสียงที่ติดตั้งไว้ก่อนมี พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ต้องดำเนินการและแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบที่ กกต.กำหนด
  4. การติดตั้งป้ายหาเสียงบนรถยนต์ทำได้ไม่จำกัดขนาด แต่ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร โดยการดำเนินการเกี่ยวกับประกาศและแผ่นป้าย ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

กรณีที่ไม่สามารถทำได้ เช่น

  1. การมอบพวงหรีดที่เป็นสิ่งของ เช่น พัดลม ช้อนส้อม ผ้าขนหนู เป็นต้น
  2. การช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามประเพณีต่าง ๆ
  3. การจัดคนหรือนำคนที่ไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียง ไปช่วยหาเสียงโดยให้ค่าตอบแทน เป็นต้น

เช็คที่นี่! กฎเหล็ก กกต. 180 วัน ผู้สมัคร ส.ส.-พรรคการเมือง ทำอะไรได้บ้าง

เช็คที่นี่! กฎเหล็ก กกต. 180 วัน ผู้สมัคร ส.ส.-พรรคการเมือง ทำอะไรได้บ้าง