ล้อมคอกชุดใหญ่ “นายกฯ” เรียก รมต. ถก แก้ปัญหาปืน-ยาเสพติด 12 ต.ค.นี้

ล้อมคอกชุดใหญ่ “นายกฯ” เรียก รมต. ถก แก้ปัญหาปืน-ยาเสพติด 12 ต.ค.นี้

“โฆษกรัฐบาล” เผย “นายกฯ” เรียก “รมต.-อสส.-ศาล-ผบ.ตร.-ผู้ว่าฯกทม.” ถก แก้ปัญหา การครอบครองอาวุธปืน-ยาเสพติด ป้องกันเหตุร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่ทำเนียบฯ 12 ต.ค.นี้

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืน ยาเสพติด ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระบบเพื่อป้องกันเหตุร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต 

ดังนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จึงได้สั่งการให้จัด “การประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน” ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในเรื่องปัญหายาเสพติดการครอบครองอาวุธปืน การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุม โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวตรีนุช เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รวมทั้งอัยการสูงสุด ศาล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้กระทรวงยุติธรรมทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประชุม

สำหรับประเด็นพิจารณา นายอนุชา กล่าวว่า เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และสอดคล้องกับปัญหาในปัจจุบัน จะมีการพิจารณามาตรการในการป้องกัน แก้ไขและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอาวุธปืน และการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำความผิด รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต