"สุดารัตน์" ประกาศนโยบายอีสานหายจน-หมดหนี้-มีรายได้ยั่งยืนภายใน 3 ปี

"สุดารัตน์" ประกาศนโยบายอีสานหายจน-หมดหนี้-มีรายได้ยั่งยืนภายใน 3 ปี

"สุดารัตน์" นำทีมไทยสร้างไทยบุกสกลนคร เปิดตัว "7ว่าที่ผู้สมัคร" ประกาศนโยบายทำให้พี่น้องชาวอีสาน หายจน หมดหนี้ มีรายได้อย่างยั่งยืน ภายใน 3 ปี

ที่จังหวัดสกลนคร คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ และที่ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร พรรคไทยสร้างไทย ประกอบด้วย นายสิรภพ  สมผล เขต1อ.เมือง  / นายวีระศักดิ์  พรหมภักดี เขต2 อ.กุสุมาลย์ อ.โพนนาแก้ว อ.โคกศรีสุพรรณ อ.เต่างอย และอ.เมือง4ตำบล  / นายถนอม  สมผล  เขต3 อ.ภูพาน อ.กุดบาก อ.พรรณานิคม อ.อากาศอำนวย2ตำบล / นายสาคร  พรหมภักดี เขต4 อ.นิคมน้ำอูน อ.วาริชภูมิ อ.ส่องดาว อ.พังโคน / นายธนชาติ  ไชยทองพันธ์ เขต5 อ.สว่างแดนดิน อ.เจริญศิลป์ 1ตำบล  / ดร.สิทธิรัตน์  รัตนวิจารณ์  เขต6 อ.วานรนิวาส อ.เจริญศิลป์  / นายธนดล จำรักษา เขต7 อ.อากาศอำนวย อ.คำตากล้า อ.บ้านม่วง

คุณหญิงสุดารัตน์ ขึ้นเวทีประกาศอาสามารับใช้พี่น้องประชาชนในฐานะลูกอีสาน ซึ่งรู้และเข้าใจปัญหาพี่น้องชาวอีสานมากที่สุด ซึ่งภาคอีสานเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุด มีจำนวนประชากรมากที่สุด แต่กลับเป็นภาคที่จนที่สุด เพราะยังขาดโอกาส การเลือกผู้แทนราษฎรหลายครั้งที่ผ่านมายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีสานได้ ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย และดิฉันในฐานะลูกอิสานขออาสาเข้ามาเปลี่ยนแปลงอิสาน ทำให้พี่น้อง"หายจน หมดหนี้ มีรายได้อย่างยั่งยืน" ภายใน 3 ปีให้ได้

"สุดารัตน์" ประกาศนโยบายอีสานหายจน-หมดหนี้-มีรายได้ยั่งยืนภายใน 3 ปี

"พี่น้องอีสานเหนื่อยมามากแล้ว ต่อไปนี้ดิฉันและพรรคไทยสร้างไทยจะขอเหนื่อยแทนพี่น้องด้วยการยกระดับราคาสินค้าเกษตร การบริหารจัดการน้ำด้วยโครงการ โขง เลย ชี มูล รวมถึงการพักหนี้ พักดอกให้กับพี่น้องเกษตรกร เพื่อบรรเทาหนี้ก้อนใหญ่ที่เป็นอุปสรรคการทำมาหากิน พร้อมเติมทุน ให้เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยถูก ช่วยให้เข้าถึงการตลาด รวมถึงมีองค์ความรู้ที่จะยกระดับราคาสินค้าเกษตร "

นอกจากนี้พรรคไทยสร้างไทยยังมีนโยบายดูแลพี่น้องประชาชนทุกคน ตั้งแต่เกิดจนแก่ เช่นโครงการนโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาท ซึ่งผู้สูงอายุในภาคอีสาน สุขภาพไม่ดี และมีฐานะยากจน

ดังนั้นโครงการดังกล่าว จะเข้ามาช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถอยู่ได้ และจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ได้ผลที่สุด

"สุดารัตน์" ประกาศนโยบายอีสานหายจน-หมดหนี้-มีรายได้ยั่งยืนภายใน 3 ปี

ขณะเดียวกันยังมีนโยบายในการเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ ลดภาระพ่อแม่ผู้ปกครองและเมื่อได้รับโอกาสในการเรียนฟรีแล้วภาระในการผ่อนชำระหนี้กยศ.ก็จะหมดไป 

นอกจากนี้พรรคไทยสร้างไทย ขอประกาศนโยบายในการขจัดยาเสพติดให้สิ้นซาก ไม่เว้นผู้มีอิทธิพล คนมีสี ข้าราชการใดๆก็ตามที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และจะมีมาตรการในการดำเนินคดีปราบปรามอย่างชัดเจน รวมถึงการรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดให้มากที่สุด

ดังนั้นจึงขอโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวอีสานให้มีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้น ซึ่งมั่นใจว่า ประสบการณ์ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา จะสามารถทำได้ และจะเห็นเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 3 ปี

"สุดารัตน์" ประกาศนโยบายอีสานหายจน-หมดหนี้-มีรายได้ยั่งยืนภายใน 3 ปี