"ประยุทธ์" ควบ 2 จังหวัด ตรวจ "น้ำท่วม" ขอนแก่น-อุบลฯ

"ประยุทธ์" ควบ 2 จังหวัด ตรวจ "น้ำท่วม" ขอนแก่น-อุบลฯ

"ประยุทธ์" นำคณะลงพื้นที่ 2 จังหวัด ทั้ง "ขอนแก่น- อุบลฯ" ติดตามแก้ไขปัญหาสถานการณ์ "น้ำท่วม"พร้อมเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​กลาโหม พร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​มหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​แรงงาน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​กลาโหม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐรัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​คมนาคม

เดินทางไปตรวจติดตามแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี โดยเมื่อนายกฯ เดินทางถึงท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จะรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ และสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

จากนั้นนายกฯ จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และตรวจระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง ที่บึงหนองโคตร หน้าวัดศรีสะอาดหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ที่วัดเทพนิมิตวนาราม บ้านพรหมนิมิต หมู่ 4 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายนายกฯ เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี โดยเมื่อเดินทางถึงที่กองบิน 21 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายกฯ จะรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ และสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยและเยี่ยมเยียนบ้านเรือนประชาชน ที่ชุมชนวัดวารินทราราม ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นนายกฯ และคณะเดินทางกลับกรุงเทพ