"สมชัย" จี้ "กกต." ปลดล็อคให้พรรค-นักการเมือง ให้เงินช่วยน้ำท่วม เหมือนปี62

"สมชัย" จี้ "กกต." ปลดล็อคให้พรรค-นักการเมือง ให้เงินช่วยน้ำท่วม เหมือนปี62

"สมชัย" ย้อนรอย "กกต." ปลดล็อคปี62 ให้ พรรคการเมือง-นักการเมือง บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมได้ ในระยะ 180วันก่อนสภาครบวาระ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค เพื่อเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 65 วรรคสาม กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือบุคคลที่จะสมัครเป็นส.ส. ให้เงินหรือทรัพย์สินกับประชาชน ชุมนุน ในช่วงระยะเวลา 180 ก่อนครบวาระผู้แทนราษฎร เพื่อให้พรรคการเมืมองและนักการเมือง ช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติ ในช่วง 180 วันก่อนครบวาระสภาได้

นายสมชัย ระบุด้วยว่า ก่อนหน้านี้ กกต. เคยออกระเบียบ กกต.ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันควรฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ประกาศในราชกิจจาฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ข้อ 6 ให้พรรคการเมือง สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ ไม่เกิน 3 ล้าน และ ส.ส.ได้ ไม่เกิน 3 แสนบาท

"หลายจังหวัดตอนนี้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม และยังคงมีโอกาสเกิดต่อเนื่องอีกไม่น้อย อย่าให้ประชาชนต้องหลั่งน้ำตาเพราะความทุกข์ยากรอความช่วยเหลือเลยถึงเวลาที่คนไทยทุกคนทุกฝ่ายที่มีศักยภาพต้องช่วยกัน ไม่ว่าเขาจะเป็นพรรคการเมือง ส.ส. หรือ ผู้สมัคร พรรครัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ตาม ทั้งนี้กกต.ควรคิด อย่าทำเพียงว่าทำตามกฎหมาย แต่ไม่อีนังขังขอบกับความเดือดร้อนของชาวบ้าน" นายสมชัย กล่าว