เปิดชื่อ “พีระพันธุ์” มือทำคำชี้แจง 8ปี ประยุทธ์ เจ้าของประโยค “นายกฯ ขาดตอน”

เปิดชื่อ “พีระพันธุ์” มือทำคำชี้แจง 8ปี ประยุทธ์ เจ้าของประโยค “นายกฯ ขาดตอน”

เปิดเบื้องหลัง สู้คดี 8 ปี นายกฯ “พีระพันธุ์” มือทำคำชี้แจง เจ้าของประโยค “นายกฯ ขาดตอน” จาก “รธน.ชั่วคราว 57” ยัน เริ่มนับวาระตั้งแต่ 6 เม.ย.60 ก่อนให้ “ประยุทธ์” เซ็นรับรอง ส่งถึง “ศาลรัฐธรรมนูญ”

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ปี 60 บังคับใช้ หรือวันที่ 6 เม.ย.60 นั้น

โดยก่อนหน้านั้น ทีมกฎหมายของพล.อ.ประยุทธ์ ได้ส่งเอกสารชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญ ความยาว 23 หน้ากระดาษ มีสาระสำคัญคือ ยืนยันว่าต้องเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 60 บังคับใช้ พร้อมกับอธิบายเหตุผลด้วยการอ้างรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 ในบทเฉพาะกาล ที่ให้คณะรัฐมนตรี ที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก่อนรัฐธรรมนูญ 60 ประกาศใช้ ยังคงสามารถบริหารงานต่อไปได้ แต่ก็ถือว่าความเป็นนายกฯ นั้นขาดตอนจากรัฐธรรมนูญ ชั่วคราว ปี 57 

ทั้งนี้ การทำงานของทีมกฎหมายพล.อ.ประยุทธ์ ในตอนแรก ได้จัดทำร่างคำชี้แจงแรกเสร็จสิ้นก่อนที่พล.อ.ประยุทธ์ จะได้มอบหมายให้นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกฯ ตรวจทานประเด็นหักล้างตามคำร้องของฝ่ายค้าน รวมถึงเหตุผลในข้อกฎหมายต่างๆ แล้ว ปรากฎว่าเนื้อหาคำชี้แจงในร่างแรกยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้ทีมกฎหมาย ซึ่งมีตัวหลักเพียง1-2 คนเท่านั้น ได้หารือเพื่อปรับปรุงแก้ไข กระทั่ง ในท้ายที่สุด นายพีระพันธุ์ จึงเป็นผู้เขียนคำชี้แจงใหม่เองทั้งหมด ก่อนจะให้พล.อ.ประยุทธ์ ลงนามรับรองก่อนส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา และเป็นเอกสารชุดเดียวกับที่หลุดออกมานั่นเอง