ทอ. ปรับพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ทอ. 30 ก.ย. สวนสนามทางอากาศ เน้นกระชับ รวดเร็ว

ทอ. ปรับพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ทอ. 30 ก.ย. สวนสนามทางอากาศ  เน้นกระชับ รวดเร็ว

ทอ.กระชับเวลาสวนสนามทางอากาศพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ทอ. 30 ก.ย.นี้ ขออภัยทำประชาชนได้รับผลกระทบ แจง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ทอ. เทอดเกียรติผู้เกษียณราชการ

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2565 พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวถึงกรณีการบินสวนสนามทางอากาศของกองทัพอากาศ เพื่อเทิดเกียรติต่อผู้บัญชาการทหารอากาศที่จะเกษียณอายุราชการและผู้บัญชาการทหารอากาศที่จะเข้ารับตำแหน่งท่านใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบิน กองทัพอากาศจึงขอสงวนการใช้ห้วงอากาศบางส่วน สำหรับพิธีสวนสนามทางอากาศ ว่า 

กองทัพอากาศ ขอเรียนให้ทราบถึงความสำคัญของการสวนสนามทางอากาศนั้น เป็นธรรมเนียมของกองทัพอากาศ ที่จะจัดการบินสวนสนามทางอากาศ เพื่อแสดงออกถึงการส่งมอบศักยภาพ และแสนยานุภาพในการทำหน้าที่ของกองทัพอากาศ และเป็นการบินเพื่อเทิดเกียรติแก่บุคคลสำคัญ และผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้ประกอบคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติ

พล.อ.ต.ประภาส กล่าวอีกว่า กองทัพอากาศจึงดำรงธรรมเนียมการสวนสนามทางอากาศ เช่นนี้ไว้สืบต่อไป ซึ่งการบินดังกล่าว มีการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงให้กำลังพลทหารอากาศ และพี่น้องประชาชน ได้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพอากาศ เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของกำลังทางอากาศ

“กองทัพอากาศต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง ทั้งนี้ได้พิจารณาปรับห้วงเวลาการสวนสนามทางอากาศ ตลอดจนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เกิดความกระชับและรวดเร็ว เพื่อลดผลกระทบกับเที่ยวบินโดยสารและความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด”โฆษกกองทัพอากาศ กล่าว