"โฆษกกมธ.กัญชา" เผย "ปชป." พรรคเดียวส่งความเห็นให้ทบทวน

"โฆษกกมธ.กัญชา" เผย "ปชป." พรรคเดียวส่งความเห็นให้ทบทวน

"ปานเทพ" เผย "ปชป." พรรคเดียวส่งความเห็นให้ "กมธ.กัญชา" พิจารณา แต่งง มารูปแบบตั้งคำถาม ที่ กมธ.เคลียร์ไปหมดแล้ว แนะให้ทำหน้าที่เสนอคำแปรญัตติเพิ่มเติม

         นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ.... สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กมธ. ทำเรื่องไปยังพรรคการเมืองเพื่อขอความเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขรวมถึงทบทวนเนื้อหาตามที่สภาฯ มีมติให้ถอนร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ ออกจากวาระพิจารณา เพื่อให้กมธ.ทบทวน ว่า ขณะนี้มีเพียงพรรคประชาธิปัตย์เพียงพรรคเดียวที่เสนอความเห็นกลับมายังกมธ. ส่วนพรรคเพื่อไทยนั้นยังไม่มีการทำความเห็นเสนอ อย่างไรก็ดีตนมีความเห็นในนามส่วนตัวว่า หนังสือของพรรคประชาธิปัตย์ ที่เสนอให้กมธ. นั้น ไม่ใช่การเสนอความเห็น หรือคำแปรญัตติที่กมธ.สามารถนำไปทบทวนได้ แต่เป็นการเสนอรายละเอียดในเชิงตั้งคำถาม เช่น ควรปลูกหรือไม่ ซึ่งเป็นคำถามที่กมธ.ได้หาคำตอบเพื่อคลี่คลายในแต่ละประเด็นแล้ว

         “ผมมองว่าประชาธิปัตย์ต้องทำหน้าที่ เสนอคำแปรญัตติเพิ่มเติมว่าจะให้กมธ.พิจารณาคำแปรญัตติมาตราใดหรือแก้ไขมาตราใด อย่างไรหรือไม่ ไม่ใช่เสนอความเห็นในลักษณะตั้งคำถาม  ส่วนกมธ.จะพิจารณาในความเห็นที่เสนอมาอย่างไรในวันที่ 3 ตุลาคม จะมีการประชุมกมธ.ต้องนำมาพิจารณาและหาข้อสรุป” นายปานเทพ กล่าว