“ไทย” พร้อมจัด “เอเปค” ดึง เชฟดัง เสริฟมื้อค่ำผู้นำ ด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศ

“ไทย” พร้อมจัด “เอเปค” ดึง เชฟดัง เสริฟมื้อค่ำผู้นำ ด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศ

“โฆษกรัฐบาล” เผย ไทย พร้อม เป็นเจ้าภาพ “เอเปค” หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการอย่างแข็งขัน ดึง เชฟดัง จัด เมนูมื้อค่ำตำรับไทยแท้ เสริฟผู้นำ คัดวัตถุดิบชั้นเลิศจากทุกภูมิภาค “ไก่ฟ้า-กุ้งมังกร-ไข่เป็ดไล่ทุ่ง-เกลือเมืองเพชร-ไข่ปลากุเลาแดดเดียว”

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยความคืบหน้าการเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2565 นี้ โดยใช้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นสถานที่สำหรับการประชุมหลัก และหอประชุมกองทัพเรือสำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำ (Gala Dinner) อย่างเป็นทางการ สำหรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและคู่สมรส

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยร่วมกันเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ของไทยอย่างแข็งขัน โดยด้านการรักษาดูแลความปลอดภัย ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและชุดปฏิบัติการพิเศษ ฝึกซ้อมแผนแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤติ และการเผชิญเหตุ รองรับการประชุมเอเปค 2565 ในช่วงวันที่วันที่ 16 – 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาโดยมีการซักซ้อมยุทธวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

ในส่วนของงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ สำหรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและคู่สมรสซึ่งจะมีขึ้นที่หอประชุมกองทัพเรือ ได้มีการเตรียมการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG) ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ พร้อมคัดเลือกวัตถุดิบ และเมนูอาหาร เครื่องดื่มที่มีความเป็นเลิศในรสชาติตามตำรับไทยแท้ มีความสร้างสรรค์ และใช้วัตถุดิบที่โดดเด่นมีคุณภาพจากทุกภูมิภาคของไทย อาทิ ผักออแกนิคจากวิสาหกิจชุมชนทั่วทุกภาคของเมืองไทย ไก่ฟ้าโครงการหลวง กุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต ไข่เป็ดไล่ทุ่งเมืองสุพรรณบุรี เกลือเมืองเพชร กุ้งแม่น้ำอยุธยา ไก่บ้านออแกนิคจากนครปฐม ไข่ปลากุเลาแดดเดียวจากปัตตานี เนื้อโคขุนจากสหกรณ์โพนยางคำสกลนคร ข้าวหอมมะลิไทยจากทุ่งกุลาร้องไห้ และยอดกาแฟเมืองน่าน 

ทั้งนี้ เมนูอาหารจะได้รับการรังสรรค์โดย เชฟชุมพล แจ้งไพร ซึ่งเป็น 1 ใน 9 APEC Presenters นอกจากนี้ ยังมีการนำผลิตภัณฑ์ งานศิลปหัตถกรรมไทย จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาใช้ในการตกแต่งโต๊ะอาหาร ซึ่งจะสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี 

“รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นร่วมกันเตรียมความพร้อมประเทศไทยในทุกด้าน สู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยพิจารณาดำเนินการอย่างเหมาะสม สมเกียรติเต็มภาคภูมิ และสอดคล้องกับแนวคิดหลักที่ไทยผลักดันในการเป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งผสมผสาน นำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของไทย ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ของดีประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับนานาชาติ นอกจากนี้ รัฐบาลคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญ โดยได้มีการเตรียมแผนรองรับหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด และขอให้ประชาชนทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยมิตรภาพที่ดี เพื่อให้การเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ของไทยจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี” นายอนุชา กล่าว