ปชป.จี้3ข้อเคลียร์ข้อสงสัย ประกาศกกต. เรียกร้องทำหน้าที่ตรงไปตรงมา

ปชป.จี้3ข้อเคลียร์ข้อสงสัย ประกาศกกต. เรียกร้องทำหน้าที่ตรงไปตรงมา

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จี้3ข้อ เคลียร์ข้อสงสัยระเบียบเลือกตั้งส.ส. หลังพบบสงจังหวัดเข้าใจไม่ตรงกัน ย้ำให้ กกต. ทำหน้าที่ตรงไปตรงมา

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงระเบียบของ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งและระเบียบของ กกต. และเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองก็พร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่ออกมา 

แต่ที่หลายพรรคการเมืองออกมาตั้งคำถามถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตามระเบียบนั้น เพราะยังมีความไม่แน่ใจถึงการทำตามระเบียบว่าเรื่องไหนทำได้ ทำไม่ได้ แค่ไหน อย่างไร 

จึงขอเสนอให้ กกต. ปรับปรุงการทำงานเพื่อให้พรรคการเมืองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 3 ประการ ดังนี้

1. ขณะนี้พบว่า คำชี้แจงของ กกต. ในพื้นที่แต่ละจังหวัดมีหลายเรื่องที่ไม่ตรงกัน และคำชี้แจงบางเรื่อง กกต. ในบางจังหวัดชี้แจงคลาดเคลื่อนไปจาก กกต.กลาง

ขอให้ กกต. ทำข้อสรุปแนวทางปฏิบัติให้ กกต. ทุกระดับชี้แจงให้ตรงกันทั่วประเทศ 

2. เนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายเลือกตั้ง ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะฝ่ายการเมืองเท่านั้น ยังมีหน่วยงานราชการ องค์กร บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความไม่แน่ใจในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 

กกต. จึงควรตั้งศูนย์ประสานงาน หรือ Call Center พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อทุกฝ่ายจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 

3. กกต. ต้องติดตามตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายของฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการประจำ กระทรวง องค์กร บุคคล ทั้งในระดับท้องถิ่น ท้องที่ ภูมิภาค และประชาชนอย่างตรงไปตรงมา เท่าเทียมกัน ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด

นายองอาจ กล่าวต่อไปว่า การมีระเบียบและกฎหมายเลือกตั้งออกมาบังคับใช้ ก็เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม องค์กรที่บังคับใช้กฎหมาย คือ กกต. ถือเป็นหัวใจสำคัญส่วนหนึ่งของการทำให้การเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม 

จึงขอให้ กกต. ทำตามอำนาจหน้าที่อย่างจริงจัง เท่าเทียมกัน ซึ่งจะช่วยทำให้การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป