"กมธ.กิจการสภาฯ" เชิญ "กกต." แจงขั้นตอน-การปฏิบัติช่วงคุมเข้มเลือกตั้ง

"กมธ.กิจการสภาฯ" เชิญ "กกต." แจงขั้นตอน-การปฏิบัติช่วงคุมเข้มเลือกตั้ง

"อนันต์" รับ ระเบียบกกต. คุมเข้มเลือกตั้ง มีประเด็นหนักใจ-ต้องตีความ เตรียมเชิญ เลขาฯกกต. แจงรายละเอียด-ขั้นตอน 28กันยายน นี้ ก่อนแจ้งเวียนกมธ.35คณะให้ปฏิบัติ

         นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า วันที่ 28 กันยายน เวลา 09.00 น. กมธ.ได้นัดประชุมและเชิญนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าหารือเพื่อพิจารณาถึงแนวทางการหาเสียงเลือกตั้งของส.ส.ในช่วงระยะเวลา 180 วันก่อนครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 โดยเฉพาะภารกิจในบทบาทหน้าที่ของส.ส.ในการพบปะประชาชน เข้าร่วมประเพณีต่างๆ ซึ่งหลังจากหารือกับเลขาธิการ กกต.แล้วจะนำรายละเอียดที่ได้แจ้งเวียนไปยังกมธ.สามัญ 35 คณะ เพื่อแจ้งให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ป้องกันการถูกร้องว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

 

 

         “นอกจากรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายเลือกตั้งที่แก้ไขบางส่วน หลักการที่ทำไม่ได้ คือ สัญญาว่าจะให้ หรือทำให้ แต่การทำหน้าที่ส.ส.ในบทบาทของกมธ.นั้น จำเป็นต้องสอบถามเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกประเด็น เช่น ฤดูกาลประเพณี ทอดกฐินหากจะทำบุญตามประเพณีทำได้หรือไม่ หากทำได้ในวเงินเงินเท่าไร  อย่างไรก็ดียอมรับว่าระเบียบ กกต.ที่ออกมามีความหนักใจ เพราะกติกาที่ออกมาทำให้ต้องตีความ” นายอนันต์ กล่าว