ศาลสั่งยึดทรัพย์ 136 ล้าน! “อดีตรอง ผบช.ภ.8” รวยผิดปกติ ซุกที่ “เมีย-ลูก”

ศาลสั่งยึดทรัพย์ 136 ล้าน! “อดีตรอง ผบช.ภ.8” รวยผิดปกติ ซุกที่ “เมีย-ลูก”

ป.ป.ช.เผยผลคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค 8 ยึดทรัพย์ “พล.ต.ท.สมชาย นิตยบวรกุล” อดีตรอง ผบช.ภ.8 คดี “รวยผิดปกติ” ซุกทรัพย์สินในชื่อ “ภริยา-บุตร” ทั้งที่ดิน-บ้าน-อสังหาฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินกว่า 136.2 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2565 นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงถึงผลคดีตามคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 8 กรณีพลตำรวจโท สมชาย นิตยบวรกุล หรืออ่วมถนอม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 (รอง ผบช.ภ.8) มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ซึ่ง ป.ป.ช. ขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินรวมมูลค่า 136,276,311 บาท ตกเป็นของแผ่นดิน 

กรณีนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดกรณีกล่าวหาพลตำรวจโท สมชาย นิตยบวรกุล หรืออ่วมถนอม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ โดยได้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวนเอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติ ตกเป็นของแผ่นดิน

ต่อมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 8 ได้มีคำพิพากษาในคดีดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ความแพ่ง เรื่องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน คดีหมายเลขดำที่ พท 1/2564 คดีหมายเลขแดงที่ พท 1/2565 ระหว่างอัยการสูงสุด (อสส.) ผู้ร้อง กับพลตำรวจโทสมชาย นิตยบวรกุล หรืออ่วมถนอม ผู้คัดค้านที่ 1 (ผู้ถูกกล่าวหา) นางเกศินี  นิตยากุล ผู้คัดค้านที่ 2 (ภริยาผู้ถูกกล่าวหา) และนางสาวปาณิสรา หรืออัญชิสา  นิตยบวรกุล ผู้คัดค้าน ที่ 3 (บุตรสาวผู้ถูกกล่าวหา) 

ศาลพิพากษาให้ทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ 1 ที่เป็นทรัพย์สิน ในชื่อของผู้คัดค้านที่ 1, ที่เป็นทรัพย์สินในชื่อของผู้คัดค้านที่ 2 และที่เป็นทรัพย์สินในชื่อของผู้คัดค้านที่ 3  ที่ถือครองแทน รวมจำนวน 136,276,311 บาท พร้อมด้วยดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทั้งหมดตกเป็นของแผ่นดิน และให้ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินและทรัพย์สิน จำนวน 136,276,311 บาท พร้อมด้วยดอกผลตามคำร้อง แก่แผ่นดินโดยกระทรวงการคลัง หากผู้คัดค้านทั้ง 3 ไม่สามารถโอนทรัพย์สินให้แก่แผ่นดินได้ ให้ผู้คัดค้านที่ 1 ใช้เงินจำนวน 136,276,311 บาท หรือให้โอนทรัพย์สินอื่นของผู้คัดค้านที่ 1 ตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินที่ขาดอยู่แก่แผ่นดินแทนจนครบถ้วน และหากไม่โอนให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา และให้ผู้คัดค้านที่ 1 ชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ร้อง จำนวน 10,200 บาท 

สำหรับทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ รวมมูลค่า 136,276,311 บาท  จำนวน 14 รายการ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวที่ศาลมีคำพิพากษา ตรงกับที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทุกรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทรัพย์สินในชื่อพลตำรวจโท สมชาย  นิตยบวรกุล หรืออ่วมถนอม ประกอบด้วย

 • ที่ดินโฉนดเลขที่ 37531 พร้อมบ้านพัก หมู่ที่ 7 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 5,600,000 บาท
 • เงินฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ในสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดชุมพร จำนวน 13,361,526 บาท
 • ทุนเรือนหุ้น ในสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ประเภทสามัญ จำนวน 2,000,000 บาท

ทรัพย์สินในชื่อนางเกศินี  นิตยากุล หรืออ่วมถนอม ประกอบด้วย

 • ที่ดินโฉนดเลขที่ 37530 พร้อมบ้านพัก หมู่ที่ 7 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 4,000,000 บาท
 • ที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ๓ ก (นส.๓ ก.) รวม 10 แปลง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 13,950,000 บาท
 • ที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 16167 พร้อมอาคารพาณิชย์ (ตึกแถว 2 ชั้น) ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 800,000 บาท
 • ที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 16171 พร้อมอาคารพาณิชย์ (ตึกแถว 2 ชั้น) หมู่ที่ 2 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลค่า 500,000 บาท
 • ห้องชุด ชั้นที่ ๗ อาคารชุด คอนโดวีว่าคอนโด สาธร ตากสิน แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มูลค่า 2,705,048 บาท
 • เงินฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ในสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำนวน 54,662,500 บาท
 • เงินฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร    จำนวน 8,450,000 บาท
 • ทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร สมาชิกสมทบ จำนวน 19,233,000 บาท 
 • สิทธิเรียกร้องในเงินกู้ ระหว่างนางเกศินี นิตยากุล หรืออ่วมถนอม ผู้ให้กู้ กับนายนพดล นิตยากุล ผู้กู้ จำนวน 2,100,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์สินในชื่อนางสาวปาณิสรา หรืออัญชิสา นิตยบวรกุล หรืออ่วมถนอม ประกอบด้วย

 • ห้องชุด ชั้นที่ 20 อาคารชุด เอ็มคอนโด (M condo) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มูลค่า 8,714,237 บาท
 • รถยนต์ ยี่ห้อมาสด้า รุ่นมาสด้า 2 เลขทะเบียน 7957 ภูเก็ต มูลค่า 200,000 บาท