อนุมัติงบกลาง 664 ล้าน ซื้อเครื่องจักรกลสูบน้ำ แก้ปัญหาอุทกภัย-ภัยแล้ง

อนุมัติงบกลาง 664 ล้าน ซื้อเครื่องจักรกลสูบน้ำ แก้ปัญหาอุทกภัย-ภัยแล้ง

ครม.อนุมัติงบกลาง 664 ล้านบาทให้กรมชลประทาน ใช้จัดหาเครื่องจักรกลสูบน้ำ 203 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลางวงเงิน 664 ล้านบาทให้กรมชลประทาน จัดหาเครื่องจักรกลสูบน้ำ 203 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง
 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการจัดหาเครื่องจักรกลสูบน้ำ ที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงกับความจำเป็นใช้งานเพียงพอพร้อมสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานป้องกันความเสียหายและบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ยังเป็นการทดแทนเครื่องสูบน้ำที่มีอายุการใช้งานมากและมีประสิทธิภาพการทำงานต่ำ  ซ่อมแซมไม่คุ้มค่า รวมทั้งยังเป็นการปรับแผนวิธีการหรือแนวทางการประเชิญเหตุอุทกภัยและภัยแล้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานป้องกันความเสียหายและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ  ช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่รวดเร็ว
 

โครงการจัดหาเครื่องจักรกลสูบน้ำเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง รวม 3 รายการ โดยเป็นเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาดท่อต่างๆ ดังนี้ 

- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จำนวน 27 เครื่อง งบประมาณ 67,130,100 ล้านบาท  
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว  จำนวน 34 เครื่อง งบประมาณ 99,749,200  ล้านบาท
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จำนวน 142 เครื่อง งบประมาณ 497 ล้านบาท 

รวมทั้งสิ้น 203 เครื่อง วงเงินรวมทั้งสิ้น  663,879,300 ล้านบาท