"เนชั่น ปันน้ำใจ" ออนทัวร์พะเยา มอบพันธุ์ไก่ไข่ โซล่าเซลล์ เครื่องสูบน้ำ

"เนชั่น ปันน้ำใจ" ออนทัวร์พะเยา มอบพันธุ์ไก่ไข่ โซล่าเซลล์ เครื่องสูบน้ำ

มูลนิธิเนชั่น จับมือ มูลนิธิเส้น-ด้าย ออนทัวร์จังหวัดพะเยา มอบพันธุ์ไก่ไข่ โซล่าเซลล์ส่องว่าง และเครื่องสูบน้ำ สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

มูลนิธิเนชั่น และเนชั่น กรุ๊ป โดยคุณฉาย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางสาววทันยา บุนนาค อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับมูลนิธิเส้น-ด้าย โดยนายภูวกร ศรีเนียน ลงพื้นที่ 5 อำเภอในจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมโครงการ “เนชั่น ปันน้ำใจ”

โดยได้มีการมอบ พันธุ์ไก่ไข่ แก่ตัวแทนชาวบ้านเกษตรกร อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอภูกามยาว จำนวน 350 ตัว แบ่งเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 50 ตัว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่ม นำเลี้ยงไว้รับประทานไข่ในครัวเรือน และจำหน่ายส่วนที่เหลือเพื่อสร้างรายได้

ทั้งนี้ คุณฉาย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันนี้ เป็นโครงการแรกที่มูลนิธิเนชั่นได้ร่วมกับมูลนิธิเส้น-ด้าย โดยสาเหตุที่เริ่มที่จังหวัดพะเยา เพราะนายภูวกรเป็นคนจังหวัดพะเยา และการที่มอบพันธุ์ไก่ไข่ให้นั้น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น เนื่องจากหากเลี้ยงเป็นอย่างดี ไก่จะสามารถออกไข่ได้ถึง 3 ปี และสิ่งนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งตามแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเอง และเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19

 

\"เนชั่น ปันน้ำใจ\" ออนทัวร์พะเยา มอบพันธุ์ไก่ไข่ โซล่าเซลล์ เครื่องสูบน้ำ

 

พร้อมมอบเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ พร้อมด้วยโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในการสูบน้ำ แก่ตัวแทนหมู่บ้าน อำเภอปง เพื่อใช้สูบน้ำจากฝายแก้ว เข้าระบบชลประทานสำหรับใช้ทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านกว่า 600 ครัวเรือนได้รับผลประโยชน์ และยังมอบนมถั่วเหลืองซังซัง จำนวน 100 ลัง และอุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง และโรงเรียน ตชด. ห้วยปุ้ม อำเภอเชียงคำ

นอกจากนี้ มูลนิธิเนชั่นและมูลนิธิเส้น-ด้าย ยังจะมีการมอบไฟโซล่าเซลล์ส่องสว่าง ชุมชนบ้านดอนมูล อำเภอภูซาง และชุมชนบ้านห้วยเดื่อดอยนาง อำเภอเชียงคำ ซึ่งสำหรับชุมชนบ้านห้วยเดื่อดอยนาง เป็นชุมชนชาวม้ง ที่การไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ซึ่งบ้านเรือนส่วนใหญ่จะใช้โซล่าเซลล์ แต่บริเวณถนนโดยรอบในชุมชนขาดไฟส่องสว่าง ทำให้เกิดความไม่สะดวกในช่วงเวลากลางคืน

 

\"เนชั่น ปันน้ำใจ\" ออนทัวร์พะเยา มอบพันธุ์ไก่ไข่ โซล่าเซลล์ เครื่องสูบน้ำ

 

\"เนชั่น ปันน้ำใจ\" ออนทัวร์พะเยา มอบพันธุ์ไก่ไข่ โซล่าเซลล์ เครื่องสูบน้ำ

 

\"เนชั่น ปันน้ำใจ\" ออนทัวร์พะเยา มอบพันธุ์ไก่ไข่ โซล่าเซลล์ เครื่องสูบน้ำ

 

\"เนชั่น ปันน้ำใจ\" ออนทัวร์พะเยา มอบพันธุ์ไก่ไข่ โซล่าเซลล์ เครื่องสูบน้ำ

 

\"เนชั่น ปันน้ำใจ\" ออนทัวร์พะเยา มอบพันธุ์ไก่ไข่ โซล่าเซลล์ เครื่องสูบน้ำ

 

\"เนชั่น ปันน้ำใจ\" ออนทัวร์พะเยา มอบพันธุ์ไก่ไข่ โซล่าเซลล์ เครื่องสูบน้ำ

 

\"เนชั่น ปันน้ำใจ\" ออนทัวร์พะเยา มอบพันธุ์ไก่ไข่ โซล่าเซลล์ เครื่องสูบน้ำ

 

\"เนชั่น ปันน้ำใจ\" ออนทัวร์พะเยา มอบพันธุ์ไก่ไข่ โซล่าเซลล์ เครื่องสูบน้ำ