“ปชป.” ดักคอ ไม่ควรมีใครไปก้าวก่าย แทรกแซง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ปม “8ปี นายกฯ”

“ปชป.” ดักคอ ไม่ควรมีใครไปก้าวก่าย แทรกแซง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ปม “8ปี นายกฯ”

"องอาจ" แนะ กองหนุน-กองฝ่ายตรงข้าม “ประยุทธ์” ไม่ควร กดดัน “ศาลรัฐธรรมนูญ” ปม “8ปี นายกฯ” ชี้ ไม่ควรมีใครไปก้าวก่าย แทรกแซง ปล่อยให้ทำหน้าที่อย่างอิสระ เชื่อ ผลการวินิจฉัยเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ครบ 8 ปีหรือไม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้มีผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ครบ 8 ปี หรือยังกันจำนวนมาก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มที่แสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานทางวิชาการอย่างตรงไปตรงมา

2. กลุ่มการเมือง พรรคการเมืองที่มีจุดยืนแนวคิดทางการเมืองเป็นปฏิปักษ์ตรงข้ามกับพล.อ.ประยุทธ์ มาโดยตลอด

3. กลุ่มการเมือง พรรคการเมืองที่สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์  

ทั้งนี้ เป็นสิทธิอันชอบธรรมที่บุคคลต่างๆ ในแต่ละกลุ่มแต่ละพรรคจะแสดงออก ให้ความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ บนพื้นฐานของเหตุผล หรือจุดยืนทางการเมืองของแต่ละฝ่าย ซึ่งอาจจะมีคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างเป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ควรแสดงออกด้วยการกดดันศาลรัฐธรรมนูญ 

นายองอาจ กล่าวว่า ไม่ควรมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคใดไปแทรกแซง ก้าวก่ายการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญทั้งทางตรงและทางอ้อม ควรให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ทำหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายอย่างเป็นอิสระ ตนเชื่อมั่นว่า ถ้าศาลรัฐธรรมนูญได้ทำตามอำนาจหน้าที่อย่างมีอิสระผลการวินิจฉัยจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองอย่างแน่นอน