สภาฯ เร่งพิจารณาร่างกม.กยศ. "พท." มั่นใจได้เสียงหนุนปลอดดอกเบี้ย

สภาฯ เร่งพิจารณาร่างกม.กยศ. "พท." มั่นใจได้เสียงหนุนปลอดดอกเบี้ย

"อุบลศักดิ์" บอก ชวน เร่งบรรจุ ร่างกม.กยศ. พิจารณาวาระต่อพรุ่งนี้ มั่นใจเสียงโหวตให้ปลอดดอกเบี้ย หลังมติสภา 222 เสียงไม่เอาเนื้อหาของกมธ.ที่คิดดอกเบี้ย

         นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย ฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้หู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ... หรือ ร่างพ.ร.บ.กยศ. คนที่หนึ่ง แถลงที่รัฐสภาว่าในการประชุมสภาฯ นัดพิเศษ วันที่ 2 กันยายน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ จะให้พิจารณาร่างพ.ร.บ.กยศ. วาระสองต่อเนื่อง เพื่อเร่งรัดการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้จะพิจารณาต่อเนื่องในมาตรา 17 แก้ไขมาตรา 44 ว่าด้วยการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และ การคิดเบี้ยปรับกรณีผิดชำระหนี้ ทั้งนี้ในการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม มติของสภาฯเสียงข้างมาก 222 เสียง เห็นชอบที่จะแก้ไขเนื้อหาตามที่กมธ.เสนอให้คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ไม่เกิน 0.25% ต่อปี  คือไม่ให้มีดอกเบี้ย

 

         นายอุบลศักดิ์ กล่าวด้วยว่าดังนั้นในทิศทางการลงมติต้องยึดคำแปรญัตติของกมธ.เสียงข้างน้อยที่ไม่คิดดอกเบี้ย โดยมีพรรคเพื่อไทย  พรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชาติสนับสนุน ขณะที่กมธ.เสียงข้างน้อยที่เสนอคำแปรญัตติให้คิดดอกเบี้ย คือ พรรคก้าวไกลและพรรคประชาธิปัตย์

         “ผมเชื่อว่าในการลงมติวันพรุ่งนี้ ต้องออกมาในทิศทางปลอดดอกเบี้ย เพราะสภาฯ ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับกมธ.ข้างมากที่คิดดอกเบี้ยไปแล้ว ดังนั้นคำแปรญญัติของพรรคก้าวไกลและพรคประชาธิปัตย์ต้องตกไป แต่หากมีคนติดใจและลงมติ ด้วยจิตสำนึกของส.ส.ที่เห็นแก่ประชาชนจะลงมติสนับสนุนการไม่คิดดอกเบี้ย” นายอุบลศักดิ์ กล่าว

         นายอุบลศักดิ์ กล่าวด้วยว่าสำหรับการพิจารณาของสภาฯ ก่อนหน้านี้ มติของสภา กำหนดให้การกู้ยืมเงินไม่ต้องมีคนค้ำ ดังนั้นหากการแก้ร่างพ.ร.บ.นี้สำเร็จไม่มีดอกเบี้ย คนกู้เงินกยศ และคนค่ำที่มียอดรวม 12 ล้านคนจะได้รับประโยชน์ย้อนหลังทันทีเมื่อกฎหมายประกาศใช้ อย่างไรก็ดีการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้มองว่าจะเอื้อต่อการหาเสียง แต่คิดว่าต้องออกกฎหมายที่เป้นประโยชน์ประชาชนเท่านั้น.