“รัฐบาล” แจง จัดอันดับ งบพีอาร์ สำนักนายกฯ ไม่สะท้อนค่าใช้จ่ายจริงของราชการ

“รัฐบาล” แจง จัดอันดับ งบพีอาร์ สำนักนายกฯ ไม่สะท้อนค่าใช้จ่ายจริงของราชการ

“รัชดา” แจง ตรวจสอบการใช้งบโฆษณา “สำนักนายกฯ” แล้ว คาดถูกจัดอันดับ น่าจะมาจากการคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายตามเรทติ้งรายการทั่วไป ไม่สะท้อนค่าใช้จ่ายจริงของส่วนราชการ รับ ปีนี้ไทยเจ้าภาพเอเปค กรมประชาฯ จำเป็นต้องใช้งบฯ สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ ยัน โปร่งใส

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณี บริษัท Nielsen เปิดเผยข้อมูลว่า สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์กรที่ใช้งบประมาณในการโฆษณามากที่สุดติดอันดับ 13 ของประเทศไทย เมื่อได้ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว คาดว่าการจัดอันดับของบริษัทฯ น่าจะมาจากการคิดคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายตามเรทติ้งรายการทั่วไปโดยไม่สะท้อนกับค่าใช้จ่ายจริงของส่วนราชการ 

อีกทั้ง หน่วยงานภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย 17 หน่วยงาน เช่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสำนักงานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพภาพ เป็นต้น โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่มีภารกิจที่ต้องอาศัยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงเพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงสิทธิ์ และการบริการภาครัฐต่างๆ  

โดยในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้งบประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้จากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยเป็นการประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งปี 

“งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ ต้องผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการพิจารณางประมาณ ทุกอย่างต้องโปร่งใสและชี้แจงได้” น.ส.รัชดา กล่าว