“ปลัดสปน.”สั่งตรวจสอบปมใช้งบพีอาร์ติดท็อบ13ของประเทศ

“ปลัดสปน.”สั่งตรวจสอบปมใช้งบพีอาร์ติดท็อบ13ของประเทศ

“ปลัดสปน.”สั่งตรวจสอบปมใช้งบประมาณไปกับการประชาสัมพันธ์ติดท็อบ13ของประเทศ ภายหลังบริษัท Nielsen ออกมาให้ข้อมูล

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ บริษัท Nielsen เปิดเผยข้อมูลบริษัทที่ใช้งบประมาณในการโฆษณามากที่สุดในประเทศไทย โดยข้อมูลนี้ เก็บตัวเลขการใช้งบ เฉพาะครึ่งปี 2565 พบว่า สำนักนายกรัฐมนตรีติดอันดับ 13 ของประเทศไทย และสูงกว่า บริษัท Shopee (Thailand)   ที่ได้อันดับ 14 ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในทุกๆด้าน ว่าทางบริษัทเอกชนที่ทำการเปิดเผยข้อมูลนั้นเก็บสถิติจากหน่วยงานใดบ้าง  ซึ่งเมื่อมีความชัดเจนแล้วจะมีการขี้แจงข้อเท็จจริงอีกครั้ง
 

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นั้นมีหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานสำคัญ อาทิ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภค สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการงานกรัฐมนตรี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานประมาณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นต้น