"อุดม รัฐอมฤต" อดีตกรธ.ประเดิมคนแรกสมัครชิง "ตุลาการศาลรธน."

"อุดม รัฐอมฤต" อดีตกรธ.ประเดิมคนแรกสมัครชิง "ตุลาการศาลรธน."

"อุดม รัฐอมฤต" อดีตกรธ.60 ประเดิมคนแรกสมัครชิง "ตุลาการศาลรธน."

ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 1 คน ระหว่างวันที่ 8 - 22 ส.ค.65 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ปรากฏผลการรับสมัคร ณ วันที่ 18 ส.ค. จำนวน 1 คน ได้แก่ นายอุดม รัฐอมฤต อายุ 63 ปี

สำหรับนายอุดม รัฐอมฤต อดีตเคยเป็นกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ปี 2560 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นคณะบดีคณะนิติศาสตร์มธ.อีกด้วย

"อุดม รัฐอมฤต" อดีตกรธ.ประเดิมคนแรกสมัครชิง "ตุลาการศาลรธน."