"เพื่อไทย" ลั่นเผาทิ้ง "บัตรคนจน" -ขายฝันปีหน้าเป็นรัฐบาล จะทำคนรวยเสมอภาค

"เพื่อไทย" ลั่นเผาทิ้ง "บัตรคนจน" -ขายฝันปีหน้าเป็นรัฐบาล จะทำคนรวยเสมอภาค

"อุบลศักดิ์" อภิปรายงบฯกระทรวงการคลัง ซัดนโยบายบัตรคนจน ทำคนไทยจน15ล้านคน ระบุ ปีหน้า "เพื่อไทย" เป็นรัฐบาล จะเผาบัตรคนจนทิ้ง เปลี่ยนคนจนเป็นรวยเสมอภาค

          ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญญัติงบประมาณรายจ่ายยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระสองต่อเนื่องเป้นวันที่สอง ภาพรวมเป็นไปอย่างเชื่องช้า โดย 4ชั่วโมงสามารถผ่านการพิจารณาไปได้เพียง 2 มาตรา คืองบประมาณของกระทรวงการคลัง และกระทรวงการต่างประเทศ ขณะที่ภาพรวมในการอภิปรายได้เน้นการท้วงติงต่อการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสมพร้อมตั้งข้อสังเกตต่อการทำงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์

 

 

          อาทิ ในมาตรา 9 งบประมาณของกระทรวงการคลัง และหน่วยงานในกำกับ ที่มติกมธ.เสียงข้างมาก ปรับลดวงเงินให้เหลือ10,421ล้านบาท 

 

           มีการอภิปรายที่น่าสนใจ อาทิ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติ ในฐานะกมธ.เสียงข้างน้อย ขอปรับลด 6% หรือ 629 ล้านบาทโดยให้เหตุผลว่า มีความเป็นห่วงกระทรวงการคลังไม่ให้ความสำคัญกับการจัดเก็บภาษี และมีการปล่อยให้การจัดเก็บภาษีอยู่ในความรับผิดชอบของ3 หน่วยงานจัดเก็บที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งอาจขาดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการ  พร้อมกับเสนอแนะให้กระทรวงการคลังเน้นการจัดเก็บภาษีที่เน้นลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะปรับปรุงการจัดเก็บภาษีของกลุ่มบุคคลที่มีฐานะดี ไม่ใช่ปล่อยให้เกิดกรณีที่มีผู้มีฐานะดีปลูกกล้วยกลางเมืองหลวงแล้วกระทรวงการคลังวินิจฉัยว่ามีการทำการเกษตรแล้ว  

          “สำหรับนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะการจัดเก็บค่าไฟปัจจุบันที่มีการขึ้นค่าไฟเป็นการผลักภาระให้ประชาชน ขณะเดียวกันก็  สะท้อนว่าการประมูลผ่านกรมบัญชีกลางกลายเป็นสนามฮั้วประมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยเพราะมีผู้ได้รายชื่อของการประมูลไปก่อนทำให้เกิดการประมูลที่มีราคาใกล้เคียงกับราคากลาง ที่ตั้งไว้”พ.ต.อ.ทวี อภิปราย 

 

           นอกจากนั้นยังมีประเด็นอภิปรายซึ่งคาบเกี่ยวกับประเด็นการเมือง อาทิ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย ทักท้วงต่อการใช้งบประมาณของกระทรวงการคลังเพื่อดำเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เพราะพบว่าการช่วยเหลือดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ เพราะปัจจุบันมียอดคนจนเพิ่มมากขึ้น และหากปีหน้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะเผาบัตรคนจนทิ้งทั้งหมด เพราะคนจนจะรวยแบบเสมอภาค   ทั้งนี้การบริหารจัดการของรัฐบาลกู้อย่างเดียว ถือว่าหย่อนสมรรถภาพทางสมอง ก่อนหน้านี้คนมีรถป้ายแดง มีบ้าน แต่ปัจจุบันบ้าน รถโดยึด รัฐบาลสร้างคนจน 15 ล้านคน ตนขอไว้อาลัยให้กับรัฐบาลเผด็จการ

          ขณะที่มาตรา 10 กระทรวงการต่างประเทศ กมธ.ไม่มีการแก้ไข คงวงเงินที่จัดสรร 3,763 ล้านบาท ภาพรวมการอภิปรายได้เสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณที่เน้นภารกิจการจัดประชุมสุดยอดผู้ทำเศรษฐกิจ (เอเปค) ที่กระทรวงการต่างประเทศควรทำให้เต็มที่ เชิญผู้นำของแต่ละประเทศเข้ามาร่วมให้มากที่สุด