คนละครึ่งเฟส 5 - บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - กลุ่มเปราะบาง ใช้สิทธิวันแรกรวม 3.13 ล้านคน

คนละครึ่งเฟส 5 - บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - กลุ่มเปราะบาง ใช้สิทธิวันแรกรวม 3.13 ล้านคน

มาตรการเพิ่มกำลังซื้อ "คนละครึ่งเฟส 5" - "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" - ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ "กลุ่มเปราะบาง" เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันนี้ (1 ก.ย.65) เป็นวันแรก มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 3.13 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 631.58 ล้านบาท

ความคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 หรือ "กลุ่มเปราะบาง" และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5  "คนละครึ่งเฟส 5" ได้เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565) เป็นวันแรก 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันนี้ (1 ก.ย.65) เป็นวันแรกของการใช้จ่าย ณ เวลา 12.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 3.13 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 631.58 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 2.03 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 404.50 ล้านบาท

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 หรือ "กลุ่มเปราะบาง" มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 91,592 คน และมียอดใช้จ่ายรวม 18.08 ล้านบาท

3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 "คนละครึ่งเฟส 5" มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.01 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 209 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 105.31 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 103.69 ล้านบาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับการใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 "คนละครึ่งเฟส 5" นั้น นอกจากผู้มีสิทธิจะสามารถใช้สิทธิซื้อสินค้า และบริการกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 และผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะแล้ว ยังสามารถใช้สิทธิผ่านการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 ราย ได้แก่

  1. ช้อปปี้ฟู้ด
  2. ไลน์แมน
  3. แกร็บฟู้ด
  4. ฟู้ดแพนด้า
  5. ทรูฟู้ด

อย่างไรก็ดี โฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่า การใช้จ่ายภายใต้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 "คนละครึ่งเฟส 5" จะต้องเป็นการซื้อขายสินค้าและบริการที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีการทำธุรกรรมซื้อขาย และสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการแบบพบหน้า (Face-to-face) โดยไม่มีการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง เว้นแต่การใช้สิทธิผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 "คนละครึ่งเฟส 5" จะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

โดยผู้มีสิทธิทุกรายจะต้องใช้สิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" ครั้งแรกภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ เมื่อใช้จ่ายครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว จะสามารถทยอยใช้จ่ายได้จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิอีกประมาณ 7 ล้านราย เร่งกดยืนยันสิทธิและเร่งใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104, 08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)