“องอาจ” ยัน ส.ส.ปชป. เข้าร่วมประชุมรัฐสภา15ส.ค. เมินสังฆกรรมทำ"สภาล่ม"

“องอาจ” ยัน ส.ส.ปชป. เข้าร่วมประชุมรัฐสภา15ส.ค. เมินสังฆกรรมทำ"สภาล่ม"

“องอาจ” ยืนยันมติพรรคประชาธิปัตย์สั่งส.ส. เข้าร่วมประชุมรัฐสภา พิจารณากฎหมายลูก ย้ำไม่ร่วมสัฃฆกรรม ทำสภาล่ม

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันจันทร์ที่ 15 ส.ค. นี้ว่า   ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ เราจะไปประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณากฎหมายเลือกตั้งที่ยังค้างอยู่ตามที่ประธานรัฐสภา นายชวน หลีกภัย มีหนังสือเชิญประชุม

พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้กำชับอะไรกับ ส.ส. เป็นพิเศษ เพราะที่ประชุม ส.ส. ของพรรค เคยมีมติชัดเจนไปแล้วก่อนหน้านี้ว่า ส.ส. ของพรรคจะเข้าประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณากฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ถึงแม้จะมีความพยายามจากบางฝ่ายบางคนบางพรรคต้องการทำให้สภาล่ม เพื่อให้กฎหมายตกไป เพราะพิจารณาเสร็จไม่ทันภายใน 180 วันที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 ส.ค.นี้ก็ตาม 

พรรคประชาธิปัตย์ไม่ขอเข้าร่วมสังฆกรรมทำให้สภาล่มตามความต้องการของใครคนใดคนหนึ่ง หรือพรรคใดพรรคหนึ่ง

พรรคประชาธิปัตย์ เรายึดมั่นในระบบรัฐสภา และเชื่อมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยเหตุนี้ ส.ส. ของพรรค จึงเข้าร่วมประชุมรัฐสภาในวันที่ 15 ส.ค.นี้ ตามภาระหน้าที่ของเราที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนเต็มกำลังความสามารถอย่างแน่นอน