ปชป.ประชุมทีมยุทธศาสตร์ กทม.ดึงอดีต ส.ส.- ส.ก.- ส.ข. ลงเลือกตั้ง

ปชป.ประชุมทีมยุทธศาสตร์ กทม.ดึงอดีต ส.ส.- ส.ก.- ส.ข. ลงเลือกตั้ง

ปชป.ประชุมทีมยุทธศาสตร์ กทม. 11 ส.ค. ระดมอดีต ส.ส.- ส.ก.- ส.ข.- สาขาพรรค เร่งเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง ส.ส.สนามเมืองหลวง หวังคนกรุงไม่ทอดทิ้งเหมือนคราวที่แล้ว

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.ใน กทม. ว่าพรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญอย่างมากกับการเลือกตั้งใน กทม. เพราะเป็นพื้นที่ ที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง โดยเราได้วางแผน และทำงานมาอย่างต่อเนื่องใน 3 เรื่องสำคัญ คือ

  1. นโยบายที่จะใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
  2. ผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 33 เขต
  3. ยุทธศาสตร์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
     

ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานมีความสมบูรณ์มากขึ้น พรรคประชาธิปัตย์จึงจัดประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ กทม. ร่วมกับอดีต ส.ส.กทม. ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. ส.ก. อดีต ส.ก. อดีต ส.ข. ตัวแทนพรรค และหัวหน้าสาขาพรรค ในวันที่ 11 ส.ค. นี้ เวลา 09.30 น. เพื่อร่วมกลั่นกรองนโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน กทม. ระดมความคิดเห็นในการกำหนดยุทธศาสตร์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.กทม. ยุทธวิธีการทำงานในพื้นที่ และการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลในแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด
 

นายองอาจ กล่าวอีกว่า การประชุมครั้งนี้จะมีส่วนอย่างสำคัญ ทำให้การเคลื่อนไหวทำงานการเมืองของพรรคใน กทม. มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อตอบสนองรองรับการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆ นี้ แม้จากการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมา เราไม่ได้ ส.ส.กทม.เลย แต่จากการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องตลอดมา เราเชื่อมั่นว่าประชาชนใน กทม.จะไม่ทอดทิ้งเรา จะให้โอกาสเราได้มี ส.ส.ใน กทม. เพื่อทำงานรับใช้ชาว กทม. ต่อไป

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์