“อนุชา”งงสภาเลือกถกสูตรหาร100-หาร500ตรงวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

“อนุชา”งงสภาเลือกถกสูตรหาร100-หาร500ตรงวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

“อนุชา”งงสภาเลือกถกสูตรหาร100-หาร500ตรงวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชี้ไร้ปัญหาสภาล่มทำกฎหมายเลือกตั้งตกไป เพราะมีระเบียบรองรับ เชื่อไม่ผิดจริยธรรม

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุถึงกรณีที่มีเสียงวิจารณ์องค์ประชุมสภาไม่ครบในวันที่ 10 ส.ค. ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.(ฉบับที่) พ.ศ. ... ในประเด็นการพิจารณาใช้สูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ด้วยหาร 500 หรือหาร100 และร่างพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญดังกล่าวจะทันเวลา 180 วัน ที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 ส.ค.นี้ หรือไม่ ว่า ตนไม่ทราบ เพราะเป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภา ในเรื่องใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เป็นไปตามกลไกสภา

ส่วนที่นายนิโรธ สุนทรเลขา ประธานวิปรัฐบาล ระบุ วันที่ 10 ส.ค. ตรงกับวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อาจทำให้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมสภาน้อยทำให้สภาล่ม นายอนุชา กล่าวว่า ตนเองก็สงสัยว่าทำไมจัดประชุมตรงกับวันที่ 10 ส.ค. เพราะเป็นวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เราก็รู้ว่าสภาผู้แทนราษฎร ภารกิจสำคัญ คือเรื่องพื้นที่กับผู้นำชุมชน
 

เมื่อถามว่า ถ้าสภาล่มจะกระทบต่อการพิจารณากฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ไม่เป็นปัญหา สภามีกฎเกณฑ์ มีระเบียบ ไม่ใช่เรื่องของการผิดมารยาทจริยธรรม เพราะกฎหมายออกมาชัดเจนว่าหากพิจารณาไม่แล้วเสร็จต้องกลับไปใช้ร่างเดิม ไม่มีอะไรแตกต่าง และไม่มีความคิดเห็นที่เป็นสาระที่จะทำให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เป็นไปตามกระบวนการสภา ต้นคิดว่าปล่อยไป
 

ขณะนี้มีเสียงวิจารณ์ว่าสภาส่อจะล้มร่างกฎหมาย เลือกตั้งดังกล่าว นายอนุชา กล่าวว่า เป็นเสียงวิจารณ์จากผู้ที่ไม่สมประโยชน์ เพราะไม่เช่นนั้นคงไม่มีบทบัญญัติมาเช่นนี้ ที่บัญญัติมาเพราะบางคนอาจไม่เห็นชอบหรือเห็นชอบซึ่งก็มีวิธีการดำเนินการตามบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาตามปกติ 

เมื่อถามย้ำว่าไม่ได้ตั้งใจให้สภาล่มใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ไม่ได้ตั้งใจ เป็นเอกสิทธิของแต่ละคน แต่ในบางครั้ง ก็มีการพูดคุยกันไปในวงกว้าง ซึ่งเมื่อเป็นวงกว้างแล้วผลจะออกมาอย่างไรก็ไม่ทราบ ถือเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้มีการกำชับกัน