“นายกฯ” ถก ความพร้อม จัด “เอเปค” พรุ่งนี้ ชวนคนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี

“นายกฯ” ถก ความพร้อม จัด “เอเปค” พรุ่งนี้ ชวนคนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี

“ไตรศุลี” เผย พรุ่งนี้ “นายกฯ” ประชุมเตรียมการจัดเอเปค ไทยเป็นเจ้าภาพ 18-19 พ.ย. หัวข้อหลัก “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หวังติดตามงานของคณะอนุฯ แต่ละชุด รวมถึงแผนประชุมที่เกิดขึ้นก่อนระดับผู้นำ ชวน ปชช.ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับผู้เดินทางมาเยือน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (8 ส.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อติดตามการเตรียมการของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดเพื่อรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย. 2565 ที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงแผนงานการประชุมที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นก่อนการประชุมระดับผู้นำ   

พร้อมกันนี้ หน่วยงานต่างๆ ซึ่งดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคไปในช่วงที่ผ่านมาจะได้รายงานผลการประชุมพร้อมประเด็นที่จะนำเสนอสู่ที่ประชุมผู้นำในช่วงเดือน พ.ย.  

สำหรับเดือน ส.ค. นี้ ประเทศไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องสำคัญ 2 การประชุม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วมในแต่ละการประชุมหลายร้อยคนได้แก่ 

การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 14-20 ส.ค. ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ 

การประชุมระดับสูงว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 22-26 ส.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ 

โดยทั้ง 2 การประชุมจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร  

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 โดยกำหนดหัวข้อหลักการเป็นเจ้าภาพคือ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ Open. Connect. Balance. มีประเด็นสำคัญ คือ ส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน และ การฟื้นฟูจากผลกระทบของโควิด โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว มาใช้เพื่อบูรณาการแนวทางการพัฒนาแต่ละด้านเข้าด้วยกัน 

“ในห้วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปคและประชุมที่เกี่ยวข้องในปี 2565 รัฐบาลขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนสื่อมวลชนจากทั่วโลกที่เดินทางมาทำข่าวการประชุมเพื่อสร้างความประทับใจและนำเรื่องราวของประเทศไทยไปเผยแพร่ ให้การเป็นเจ้าภาพเอเปคในครั้งนี้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมมากที่สุด”น.ส.ไตรศุลี กล่าว