"นิพนธ์" ยัน 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า 520,000 ล้านบาท

"นิพนธ์" ยัน 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า 520,000 ล้านบาท

"นิพนธ์" ยัน 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า 520,000 ล้านบาท ทั้งจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ จ่ายลดต้นทุนการผลิต เยียวยาเกษตรกร ดูแลราคาไม้ผล โวเกษตรกรได้ประโยชน์กว่า 35 ล้านคน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ "ตลาดนัดสินค้าเกษตร" ประจำปี 2565 โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลา นายสมยศ พลายด้วง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 พรรคปชป.สงขลา นายนิพัทธ์ อุดมอักษร เลขานุการ นายกอบจ.สงขลา คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา ห้วหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเปิด ณ ตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ตลาดโคกไร่) ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) ได้จัดทำ โครงการตลาดนัดสินค้าเกษตร ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิต เกษตรกร กลุ่มองค์กรด้านการเกษตรและเครือข่ายการเกษตรในจังหวัดสงขลา กลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอป และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ได้มีพื้นที่ในการจัดการแสดงและจำหน่ายสินค้า และบริการด้านการเกษตร การนำเสนอและให้ความรู้ในด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านการเกษตร และให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลา และผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อสินค้าการเกษตร สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ

 

นายนิพนธ์ รมช.มท. กล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกอบอาชีพเกษตร ซึ่งมีกว่า 10 ล้านครัวเรือน ครอบคลุมประชากรกว่า 35 ล้านคน และถึงแม้ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้าทางการเกษตรจะน้อยกว่าภาคอุตสาหกรรม แต่ก็ถือเป็นรายได้หลักของพี่น้องประชาชน ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการจ่ายส่วนต่างของราคาพืชเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามนโยบายประกันรายได้

 

"นิพนธ์" ยัน 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า 520,000 ล้านบาท

 

 

รวมทั้งการชดเชยต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร การจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกร การดูแลราคาไม้ผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 520,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเกษตรกรทุกกลุ่มอย่างแท้จริง และเป็นเงื่อนไขสำคัญของการร่วมรัฐบาลที่พรรคประชาธิปัตย์ ได้ตั้งใจที่จะมารับผิดชอบทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ จัดทำนโยบายประกันรายได้ดังกล่าว

 

"สำหรับการจัดงานในวันนี้ต้องขอขอบคุณ อบจ.สงขลา ที่ได้เปิดพื้นที่ในการให้เกษตรกรได้นำพืชผลทางการเกษตรมาจำหน่าย รวมทั้งได้เปิดเวทีในการนำนวัตกรรมทางการเกษตรมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็งและต่อยอดการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ที่มั่นคงได้อย่างยั่งยืน" นายนิพนธ์ กล่าว

 

"นิพนธ์" ยัน 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า 520,000 ล้านบาท

 

"นิพนธ์" ยัน 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า 520,000 ล้านบาท