"นายกฯ" สั่ง "สธ." เตรียมรับมือ "ฝีดาษลิง" เข้ม คนจากประเทศเสี่ยง เป็นพิเศษ

"นายกฯ" สั่ง "สธ." เตรียมรับมือ "ฝีดาษลิง" เข้ม คนจากประเทศเสี่ยง เป็นพิเศษ

"โฆษกรัฐบาล" เผย "นายกฯ" รับรายงาน ไทยยังปลอดภัย ไม่พบผู้ป่วย "โรคฝีดาษวานร" เพิ่ม กำชับ "สธ." เตรียมพร้อมรับมือ หลัง WHO ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ระวัง ผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เป็นพิเศษ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงานสถานการณ์ในประเทศยังปลอดภัย ไทยยังไม่พบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงเพิ่มเติม หลังพบชาวไนจีเรียที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย ยืนยันป่วยเป็นฝีดาษวานรคนแรกหลบนอกออกนอกประเทศ ด้วยความห่วงใยนายกรัฐมนตรีจึงเน้นย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทุกด้านและแนวทางรองรับโรคฝีดาษวานรหลังองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้โรคฝีดาษวานรเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern :PHEIC) 

ตลอดจนกำชับให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเฝ้าระมัดระวังผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศระดับการเฝ้าระวัง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ระบบสาธารณสุขไทยสามารถ ดูแล และป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 และฝีดาษวานร ย้ำให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 แล้วยังจะสามารถทำให้ป้องกันโรคฝีดาษวารได้อีกทางหนึ่งด้วย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ 

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยรายใหม่(รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 1,740 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศทั้งหมด รวมผู้ป่วยสะสม 2,354,158 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ขณะที่หายป่วยกลับบ้าน 2,425 ราย รวมหายป่วยสะสม2,353,925 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)  โดยมีผู้ป่วยกำลังรักษา 23,985 ราย และเสียชีวิต32 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 890 ราย  

ภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 

สรุปจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564 - 23 ก.ค. 2565 รวมทั้งสิ้น141,182,721 โดส จำแนกเป็น

  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1  สะสม 57,101,910 ราย  คิดเป็น 82.1% ของประชากร 
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 สะสม 53,433,998 ราย คิดเป็น 76.8% ของประชากร
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 ขึ้นไป สะสม 30,646,813 ราย คิดเป็น 44.1% ของประชากร