“นายกฯ” ย้ำลดความเสี่ยงแพร่โควิดวงกว้าง เฝ้าระวังจัดงานต่าง ๆ

“นายกฯ” ย้ำลดความเสี่ยงแพร่โควิดวงกว้าง เฝ้าระวังจัดงานต่าง ๆ

โฆษกรัฐบาลเผย "นายกฯ" ย้ำลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 วงกว้าง เฝ้าระวังการจัดงาน-กิจกรรม เป็นไปตามมาตรการ COVID Free Setting ให้เน้นประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนดำเนินต่อไปได้

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศ โดยเน้นลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิดวงกว้าง  กำชับการจัดงาน กิจกรรม ต้องเป็นไปตามมาตรการ COVID Free Setting  ในการรวมตัวทำกิจกรรมอย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมติดตามและประเมินมาตรการการป้องกันโควิด-19 หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี เน้นให้หน่วยงานต่างๆ ใช้การประสานความร่วมมือ เพื่อดูแลรองรับสถานการณ์และให้ความสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนดำเนินต่อไปได้  

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์โควิด-19 พบว่า หลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานคร มีการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งในเบื้องต้นวันนี้  ศปค. สธ. จะมีการประชุมหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การระบาดที่จะเกิดขึ้น จะขอความร่วมมือในการดำเนินการ 2 ส่วน คือ การลด ละ เลิก กิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยง  ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุข ก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ภายใต้มาตรการ COVID Free Setting  อย่างรัดกุมและปลอดภัย

สำหรับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,814 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,813 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้เสียชีวิต 17 ราย ผู้ที่กำลังรักษาตัว 22,735 ราย และมียอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,361 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วย ยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 จำนวน 2,338,601 ราย จำนวนผู้ที่หายป่วยสะสมจำนวน 2,337,408 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 794 ราย