"สภา" โหวตไม่รับหลักการ 6ร่าง พ.ร.บ. ของพรรคฝ่ายค้าน

"สภา" โหวตไม่รับหลักการ 6ร่าง พ.ร.บ. ของพรรคฝ่ายค้าน

สภาผู้แทนราษฎร เสียงข้างมาก ไม่รับหลักการ 6ร่างกม. ที่เสนอโดยพรรคฝ่ายค้าน ตามมติของ ครม. ที่ขอรับไปพิจารณาก่อนลงมติรับหลักการ

         ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาฯ โดยได้พิจารณาเรื่องด่วน ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่ส.ส.เข้าชื่อเสนอ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ จำนวน6 ฉบับ ซึ่งเป็นร่างกฎหมายเสนอโดยจากส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งครม.มีความเห็นว่าไม่ควรรับหลักการ และจากการลงมติของสภาฯ เสียงข้างมากลงมติไม่รับหลักการทั้ง 6 ฉบับ 

 

 

         ได้แก่  ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 (ฉบับที่...)  พ.ศ... ซึ่งนายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยและคณะเสนอ และร่างพ.ร.บ.ในชื่อเดียวกันที่เสนอโดย นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย กับคณะ และ นายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ

 

 

         ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ.2563 (ฉบับที่...) พ.ศ... ซึ่งนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กับคณะเป็นผู้เสนอ

 

         ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 (ฉบับที่....) พ.ศ.... เสนอโดยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กับคณะ

         และร่าง พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่...) พ.ศ... ที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตส.ส.บัยชีรายชื่อ พรรคประชาชาติและคณะเป้นผู้เสนอ

 

 

         อย่างไรก็ดีในการพิจารณาร่างกฎหมายของสภาฯ มีเพียงฉบับเดียวที่สภาฯ ลงมติรับหลักการ คือ ร่างพ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ.... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ.