กมธ.งบ จี้คร.ยุติซื้อ"แอสตร้าฯ" เหตุประชาชนต้องการ mRNA เข็มกระตุ้น

กมธ.งบ จี้คร.ยุติซื้อ"แอสตร้าฯ" เหตุประชาชนต้องการ mRNA เข็มกระตุ้น

กมธ.งบประมาณฯ จี้ "กรมควบคุมโรค" ยุติซื้อวัคซีนแอสตราฯ34,500,500 โดส เหตุหลังประชาชนต้องการ mRNA เป็นเข็มกระตุ้น

ที่รัฐสภา น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย (พท.) และ น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันแถลงความคืบหน้าการประชุม กมธ.

โดย น.ส.ปิยะรัฐชย์ กล่าวว่า กมธ.ใช้เวลาในการพิจารณางบประมาณมาแล้วทั้งหมด 20 วัน รวม 179 ชม. ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาไปแล้ว 11 กระทรวง 9 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 40.7 ของหน่วยงานที่ต้องพิจารณาทั้งหมด

ด้าน น.ส.จิราพร กล่าวว่าการพิจารณางบประมาณของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มี กมธ.บางท่าน ถามถึงการรายงานตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันสะท้อนตัวเลขผู้ติดเชื้อตามความเป็นจริงหรือไม่ เนื่องจากโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ BA.2 BA.4 และ BA.5 ที่กำลังแพร่ระบาดในระลอกที่ 5 สามารถกลายพันธุ์และแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอีกครั้ง

แต่การรายงานตัวเลขของหน่วยงาน กลับไม่สะท้อนจำนวนที่แท้จริงของผู้ติดเชื้อ ปัจจุบัน สธ.ประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลว่าตนเองติดเชื้อ เพื่อทำการรักษาตัวที่บ้าน ทำให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อแท้จริงสูงกว่าที่มีการรายงาน

ดังนั้น กมธ.จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานควรมีมาตรการในการตรวจสอบตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สะท้อนกับความเป็นจริง

น.ส.จิราพร กล่าวต่อว่าผู้แทนกรมควบคุมโรค ชี้แจงว่าตัวเลขการรายงานผู้ติดเชื้อ มาจากการตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจแบบสากล ทั้งนี้ ข้อมูลการตรวจ ATK ล้วนถูกนำมาประเมินในนสถานการณ์การแพร่ระบาดด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม มี กมธ.บางท่านให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในความเป็นจริงผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านที่มีการตรวจ ATK แล้ว ไม่ได้แจ้งผลการตรวจมาที่หน่วยงาน จึงไม่มีตัวเลขรายงานของผู้ป่วยปรากฏอยู่ ดังนั้นอาจไม่สะท้อนตัวเลขจากผู้ป่วยจริง 

กมธ.ยังสอบถามเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซเนกา ว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติปรับลดการจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซเนกา เหลือ 34,500,500 โดส เพราะปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีน mRNA จึงต้องการทราบว่า กรมควบคุมโรคจะเสนอให้ยุติการจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซเนกาได้หรือไม่