ป.ป.ช.ลงพื้นที่สอบ 2 เมกะโปรเจ็ค 1.3 พันล้าน “สมุทรปราการ” ก่อสร้างล่าช้า

ป.ป.ช.ลงพื้นที่สอบ 2 เมกะโปรเจ็ค 1.3 พันล้าน “สมุทรปราการ” ก่อสร้างล่าช้า

ป.ป.ช.รับเบาะแสภาคประชาชน ลงพื้นที่ลุยสอบ 2 เมกะโปรเจ็ค 1.3 พันล้านบาท “สมุทรปราการ” ทั้ง “ตลาดท้ายบ้าน” ใช้งบ 785 ล้านบาท สร้างเสร็จเป็นปียังไม่เปิดใช้งาน “หอชมเมืองสมุทรปราการ” วงเงินเฉียด 600 ล้านบาท ผ่านมาเป็น 10 ปี ยังไม่เปิดใช้งาน

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รายงานความคืบหน้ากรณีพบข้อมูลเบาะแสจากเพจ “ต้องแฉ” และได้รับแจ้งเบาะแสจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) ว่า โครงการตลาดเชิงท่องเที่ยวฯ และศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจฯ หรือโครงการ “ตลาดท้ายบ้าน” ก่อสร้างด้วยงบประมาณ 785,500,000 บาท ปีงบประมาณ 2558 เจ้าของหน่วยงานคือ เทศบาลนครสมุทรปราการ มีกำหนดเสร็จเมื่อ มี.ค. 2564 แต่ปัจจุบันผ่านมาราว 1 ปียังไม่มีการเปิดใช้งาน ทำให้ถูกจับตามองและกังวลว่าล่าช้าผิดปกติหรือไม่นั้น

นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มงานป้องกันการทุจริตและกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ณ เทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และ พื้นที่ตลาดท้ายบ้าน ได้ความตามที่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลนครสมุทรปราการ ชี้แจงว่า ตลาดท้ายบ้าน เป็นโครงการก่อสร้างโครงการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านตลาดเชิงท่องเที่ยวฯ ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารตลาดเชิงท่องเที่ยวฯ และอาคารประกอบจำนวน 28 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการฯ ตามสัญญาที่ 34/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558  เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ซึ่งสิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ค่าก่อสร้าง 758,500,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน ขยายสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2564 โดย บริษัท อะเส จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตลาดดังกล่าวตั้งอยู่บนถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ประมาณ 25 ไร่ 

สำหรับความคืบหน้าของงานก่อสร้างเหลือไม่ถึง 1% ปัญหาที่ไม่สามารถทำให้ดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากมีปัญหาตั้งแต่เริ่มแรก เช่น เรื่องเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 600 ล้านบาท เรื่องการก่อสร้างรั้วรุกล้ำที่ดินเอกชน และ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้คนงานก่อสร้างติดเชื้อดังกล่าว ทางเทศบาลฯ จึงสั่งให้หยุดงาน และคาดว่าจะส่งมอบงานในเร็ว ๆ นี้
 
โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ให้ข้อเสนอแนะทางเทศบาลฯ ประสานผู้รับจ้างให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา และได้ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว เพื่อรวบรวม พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

ป.ป.ช.ลงพื้นที่สอบ 2 เมกะโปรเจ็ค 1.3 พันล้าน “สมุทรปราการ” ก่อสร้างล่าช้า

นอกจากนี้ตามที่พบข้อมูลเบาะแสจากเพจ “ต้องแฉ” และได้รับแจ้งเบาะแสจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) ว่า โครงการอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ หรือ “หอชมเมืองสมุทรปราการ” เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครสมุทรปราการ และ อบจ.สมุทรปราการ ช่วยกันออกแบบตั้งแต่ปี 2542 แต่ผ่านมาเป็น 10 ปีกว่าโครงการจะได้รับการดำเนินงานจริง โดยใช้งบประมาณ 593,733,000 บาท เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2555 แต่จนปัจจุบันผ่านมาราว 10 ปี ยังไม่เปิดใช้งาน

นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มงานป้องกันการทุจริตและกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ณ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ความตามที่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ สัญญาก่อสร้างหลัก คือสัญญาก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เลขที่ 72/2555 งบประมาณตามสัญญาจ้างจำนวน 592,800,000 บาท และมีสัญญาต่อเนื่องที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการอีกจำนวน 7 โครงการ ดังนี้

ป.ป.ช.ลงพื้นที่สอบ 2 เมกะโปรเจ็ค 1.3 พันล้าน “สมุทรปราการ” ก่อสร้างล่าช้า

  1. โครงการตกแต่งอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ (บางส่วน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามสัญญาที่ 57/2561 จำนวน 9,750,000 บาท สถานะดำเนินการแล้วเสร็จ
  2. โครงการติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคารอุทยานเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ (บางส่วน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามสัญญาที่ 22/2563 จำนวน 14,000,000 บาท สถานะดำเนินการแล้วเสร็จ
  3. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหอชมเมืองสมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามสัญญาที่ 6/2562 จำนวน 66,500,000 บาท สถานะดำเนินการแล้วเสร็จ
  4. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ (ระบบไฟฟ้าใต้ดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามสัญญาที่ 9/2562 จำนวน 20,606,973 บาท สถานะดำเนินการแล้วเสร็จ
  5. โครงการตกแต่งภายในอาคารอุทยานเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามสัญญาที่ 52/2562 จำนวน 400,000,000 บาท สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คงเหลือเบิกจ่ายงวด 10
  6. โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่อุทยานเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ จำนวน 12 ราย ๆ ละ 20,900 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2,400,234 บาท สถานะดำเนินการเบิกจ่ายทุกสิ้นเดือนตามสัญญาจ้าง
  7. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณอาคารอุทยานเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ จำนวน 4 ราย ๆ ละ 12,600 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 492,000 บาท สถานะดำเนินการเบิกจ่ายทุกสิ้นเดือนตามสัญญาจ้าง

เนื่องจาก อบจ.สมุทรปราการ ได้ดำเนินการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เฉพาะโครงสร้างหลักได้เสร็จสิ้นนานแล้ว แต่มีสัญญาต่อมา คือ ภายในอาคารจะต้องดำเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า และที่คงเหลือสัญญาที่ใกล้จะครบกำหนดในเร็ว ๆ นี้ คือสัญญาจ้างออกแบบและดำเนินการตกแต่งภายในให้แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถเปิดให้ขึ้นเยี่ยมชมได้ ซึ่งคาดว่าน่าจะตรวจรับได้โดยเร็ว 

โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ให้ข้อเสนอแนะทาง อบจ. ประสานผู้รับจ้างให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา และได้ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว เพื่อรวบรวม พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

ป.ป.ช.ลงพื้นที่สอบ 2 เมกะโปรเจ็ค 1.3 พันล้าน “สมุทรปราการ” ก่อสร้างล่าช้า