"ผบ.ทสส." ออกโรง ยัน ทอ.ปกป้องอธิปไตยรวดเร็ว ทันเวลา ขอประชาชนเชื่อมั่น

"ผบ.ทสส." ออกโรง ยัน ทอ.ปกป้องอธิปไตยรวดเร็ว ทันเวลา ขอประชาชนเชื่อมั่น

ผบ.ทสส.ออกโรง ยัน ทอ.ส่ง F-16 คุมชายแดน ได้รวดเร็ว ทันเวลา ขอให้เชื่อมั่น กองทัพไทย จะดำรงภารกิจป้องกันประเทศ ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท พิทักษ์อธิปไตย และความปลอดภัยของประชาชนเต็มที่

1 กรกฎาคม 2565 พลโท ธีรพงศ์  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารและโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การสู้รบ บริเวณชายแดนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา บริเวณบ้านอุเกรทะ อำเภอซูการี จังหวัดเมียวดี ด้านตรงข้ามบ้านวาเล่ย์ใต้ ตำบลวาเล่ย์ใต้ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้มีอากาศยานรบเมียนมาได้บินรุกล้ำน่านฟ้าราชอาณาจักรไทย นั้น 

กองทัพอากาศ ได้ปฏิบัติภารกิจตามขั้นตอนการป้องกันการรุกล้ำน่านฟ้าและการละเมิดอธิปไตยของไทยได้อย่างทันสถานการณ์ โดยส่งอากาศยานรบของไทยขึ้นบินสกัดกั้น ผลักดัน และขับไล่อากาศยานรบของเมียนมา ให้พ้นจากน่านฟ้าของราชอาณาจักรไทย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพความพร้อมของกองทัพอากาศในการป้องปราม ปกป้องอธิปไตยอย่างทันเวลา และเหมาะสมกับสถานการณ์ ภายใต้สภาพงบประมาณที่จำกัด ส่งผลให้ประเทศชาติเกิดความสงบเรียบร้อยเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยโดยรวม 

จากผลการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้แสดงความชื่นชม กองทัพอากาศ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่า กองทัพไทย จะดำรงภารกิจในการป้องกันประเทศด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตย และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป