"รัฐบาล" ปลื้ม ท่องเที่ยว "เบตง" บูม เผย เงินสะพัด 3 จังหวัดชายแดนใต้

"รัฐบาล" ปลื้ม ท่องเที่ยว "เบตง" บูม เผย เงินสะพัด 3 จังหวัดชายแดนใต้

"รัชดา" เผย ความสำเร็จโครงการเมืองต้นแบบ "เบตง" คึกคัก การท่องเที่ยวบูม ผู้คนหลั่งไหล สร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่ ปลื้ม 5เดือนแรก คนมาเยือน 3 จังหวัดชายแดนใต้ แล้วกว่า 5 แสนคน เงินสะพัด 215 ล้าน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความสำเร็จโครงการเมืองต้นแบบเบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ที่ประกอบด้วย อีกสองเมือง คือ เมืองต้นแบบหนองจิก จ.ปัตตานี และเมืองต้นแบบสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยนำนโยบายของนายกรัฐมนตรีเป็นแนวทาง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน มีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ พื้นที่มีความสงบร่มเย็นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย ขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จังหวัด และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นต่างๆ

"รัฐบาล" ปลื้ม ท่องเที่ยว "เบตง" บูม เผย เงินสะพัด 3 จังหวัดชายแดนใต้

สำหรับเมืองต้นแบบเบตง จ.ยะลา มุ่งเป้าเป็นต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ขณะนี้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ภายหลังเปิดให้บริการสกายวอร์คอัยเยอร์เวง ในปี 2563 ส่งผลให้การท่องเที่ยวภายในเมืองเบตงคึกคักจากทั่วทุกสารทิศ เฉลี่ยวันละ 1,000 คน ส่วนวันหยุด ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ มีนักท่องเที่ยวจองที่พักและเข้าเที่ยวชมเมืองวันละ 3,000-4,000 คนสร้างงานและอาชีพให้กับผู้คนในพื้นที่อย่างมาก 

"รัฐบาล" ปลื้ม ท่องเที่ยว "เบตง" บูม เผย เงินสะพัด 3 จังหวัดชายแดนใต้

น.ส.รัชดา ยังได้กล่าวถึงผลจากการจัดโครงการ Amazean Jungle Trail วิ่งตามภูมิประเทศ ในเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศอ.บต.และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สามารถดึงนักวิ่ง 1,300 คน จาก 14 ประเทศ มีการจองและเข้าพักในโรงแรมและรีสอร์ทของทั้งคนไทยและต่างชาติกว่า 4,000 ห้อง ส่งผลให้มีเม็ดเงินสะพัด 140 ล้านบาทในช่วงเวลาดังกล่าว

"รัฐบาล" ปลื้ม ท่องเที่ยว "เบตง" บูม เผย เงินสะพัด 3 จังหวัดชายแดนใต้

ขณะนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศอ.บต. และภาคีเครือข่ายการพัฒนาของภาคเอกชน กำลังเร่งการสำรวจและพัฒนาอุโมงค์ปิยะมิตร แห่งที่ 2 “ต้าสุยต๋อ” ซึ่งเป็นอุโมงค์ประวัติศาสตร์สำคัญที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะฐานที่ตั้งของคอมมิวนิสต์มลายาและจะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งแรกที่เป็นการออกแบบการพัฒนาร่วมกันระหว่างรัฐ ประชาชนและเอกชน รองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติป่าบาลาฮาลาที่มีความงดงามและเป็นป่าอเมซอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงแห่งเดียวรวมทั้งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะพร้อมอวดโฉมเป็นการเบื้องต้นในปี 2566

“รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะนำการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจเป็นกลไกในการสร้างความสงบร่มเย็นในพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผลการดำเนินงานของโครงการเมืองต้นแบบ ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จของนโยบายรัฐบาล อนึ่ง ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ แสดงจำนวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติมาเยือน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงมกราคม-พฤษภาคม ปี 2565 มีกว่า 5 แสนคน คิดเป็นรายได้ 215 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีจำนวนผู้มาเยือน 2.88 แสนคน คิดเป็นรายได้ 172 ล้านบาท” น.ส.รัชดา กล่าว