"ประยุทธ์" นำคณะทัวร์ "เชียงใหม่" 4ภารกิจ ลงพื้นที่ ตรวจราชการ

"ประยุทธ์" นำคณะทัวร์ "เชียงใหม่" 4ภารกิจ ลงพื้นที่ ตรวจราชการ

"นายกฯ" นำคณะ ลงพื้นที่ "เชียงใหม่" ตรวจโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงฯ เปิดงาน "FTI EXPO 2022" ชมทักษะเยาวชน เขียนCoding เยี่ยมชมการพลิกโฉมเทศบาลเมืองแม่เหียะ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พร้อมด้วย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ออกเดินจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯไปยัง ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยจุดแรก นายกฯ และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ณ ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

"ประยุทธ์" นำคณะทัวร์ "เชียงใหม่" 4ภารกิจ ลงพื้นที่ ตรวจราชการ

"ประยุทธ์" นำคณะทัวร์ "เชียงใหม่" 4ภารกิจ ลงพื้นที่ ตรวจราชการ

จากนั้นเวลา 11.00 น. นายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิด FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES FOR STRONGER THAILAND ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 14.00 น. นายกฯ เยี่ยมชมผลการดำเนินงานพัฒนาทักษะการเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นพื้นฐาน (Coding) ให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

- เยี่ยมชมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติของอำเภอสารภี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและชุมชนท้องถิ่น

เวลา 15.30 น. นายกฯ เยี่ยมการพลิกโฉมเทศบาลด้วย Digital Transformation Municipality ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ