"นิกร" บอกใจเย็น รอ กม.ลูก ผ่านรัฐสภา ก่อนเคาะแบ่งเขต-ผู้สมัครส.ส.

"นิกร" บอกใจเย็น รอ กม.ลูก ผ่านรัฐสภา ก่อนเคาะแบ่งเขต-ผู้สมัครส.ส.

"นิกร" มอง กกต. อัพเดทจำนวน ส.ส.ในเขตเลือกตั้ง เตรียมพร้อมทำงาน แต่ความชัดเจนต้องรอกม.ลูก ผ่านสภาฯ 5 ก.ค. นี้ ระบุ "ชทพ." พร้อมเลือกตั้ง แต่ยังอุบ วางตัวผู้สมัคร ส.ส.

          นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา  กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศจำนวนส.ส.ในการเลือกตั้งปี 2566 ซึ่งแบ่งตามจำนวนราษฎร วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ว่า เป็นการจัดทำเป็นการทั่วไปของ กกต. หลังจากที่มีความชัดเจนต่อจำนวนส.ส. ตามที่รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 กำหนดให้มีส.ส. 400 คนจากการเลือกตั้งแบบเขตเลือกตั้ง  และเป็นการจัดทำระหว่างปีเท่านั้น​ แต่หากมีการเลือกตั้งขึ้นเมื่อใดอาจต้องปรับเรื่องจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกเล็กน้อย

 

          นายนิกร กล่าวด้วยว่าสำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นขณะนี้ยังทำไม่ได้ เนื่องจากต้องรอการพิจารณาของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ.... ที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จ โดยจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา ในวาระสองและวาระสาม วันที่  5 กรกฏาคมนี้ ทั้งนี้ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมีข้อกำหนดต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งว่า ต้องให้มีจำนวนประชากรของเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันและมีส่วนต่างไม่เกิน 10% โดยเหตุผลที่กำหนดรายละเอียดดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแบ่งเขตเลือกตั้ง

          นายนิกร กล่าวด้วยว่า สำหรับการเตรียมการของพรรคชาติไทยพัฒนาต่อการเตรียมการเลือกตั้ง หลังจากที่กติกาเลือกตั้งชัดเจน คือ ส.ส.มีจำนวน 500 คน จากเขตเลือกตั้ง 400 และบัญชีรายชื่อ 100 คน ใช้บัตรเลือกตั้ง  2 ใบ พรรคมีความพร้อมต่อการสู้ศึกเลือกตั้ง และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทำโรดโชว์พรรคชาติไทยพัฒนาด้วย

 

          “การเตรียมส่งผู้สมัคร เบื้องต้นพรรคจะเน้นส่งส.ส.เขตในพื้นที่หลัก ซึ่งไม่ครบ 400 คน ดังนั้นจะพิจารณาพื้นที่ที่พรรคที่พรรคน้ำหนัก ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีส.ส.เพิ่มขึ้น 1 คน จากเดิม 4 คนเป็น 5 คน ถือว่าพรรคมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น และมั่นใจว่าจะได้ส.ส.ยกจังหวัดแน่นอน อย่างไรก็ดีเป้าหมายของพรรคในการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงต้องได้ส.ส.ไม่น้อยกว่า 25 คน เพื่อพอต่อการเสนอชื่อหัวหน้าหน้าพรรคเป็นนายกฯ และเพื่อรักษาเกียรติภูมิทางการเมืองของพรรคดั้งเดิม และเป็นพรรคที่มีประวิติศาสตร์ยาวนาน” นายนิกร กล่าว

          เมื่อถามถึงความคืบหน้าการเฟ้นหาผู้สมัครลงแข่งขันในพื้นที่ต่างๆ นายนิกร กล่าวว่า การเลือกตั้งซึ่งเปรียบเหมือนเป็นการต่อสู้และการแข่งขันทางการเมือง ต้องรักษาความลับดังกล่าวไว้ก่อน เปรียบเหมือนไม่เห็นกระรอก อย่าเพิ่งโก่งหน้าไม้ อย่างไรก็ดีตนตอบได้ว่าพรรคพร้อมสำหรับการเลือกตั้งทุกรูปแบบ  ขณะที่การให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ทำให้พรรคมีแนวทางในพื้นที่ชัดเจน ทั้งเขตเลือกตั้งต้องเน้นการสัมผัสประชาชนให้มาก ส่วนบัตรเลือกพรรคนั้น สิ่งสำคัญคือ การแข่งขันทางนโยบาย เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศมีปัญหาหนัก ประชาชนได้เรียนรู้ เศรษฐกิจติดลบ สถานการณ์ประเทศย่ำแย่ ดังนั้นพรรคไหนที่กำหนดนโยบายพาประชาชนขึ้นฝั่งได้ดีที่สุด จะมีโอกาส แมัขณะนี้จะยังเป็นช่วงประชาธิปไตยเปลี่ยนผ่าน แต่ความอยู่รอดของประชาชนและประเทศสำคัญกว่า.