“ชัชชาติ” นั่งหัวโต๊ะประชุมผู้บริหาร กทม.ถกปม ”ถอดแมส-ไฟไหม้บ่อนไก่"

“ชัชชาติ” นั่งหัวโต๊ะประชุมผู้บริหาร กทม.ถกปม ”ถอดแมส-ไฟไหม้บ่อนไก่"

“ชัชชาติ” นั่งหัวโต๊ะถกผู้บริหาร กทม.เช้านี้ พิจารณา 3 เรื่อง ”ถอดแมส-ประกาศสถานที่ชุมนุม-ถอดบทเรียนไฟไหม้บ่อนไก่”

วันที่ 27 มิ.ย. ที่อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะผู้บริหาร  ครั้งที่ 10 ซึ่งมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุม ในเวลา 10.00 น. มีวาะพิจารณา 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร 2.เรื่อง การประกาศจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ และ 3 เรื่อง การถอดบทเรียนกรณีเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ เขตปทุมวัน 

นอกจากนี้มีระเบียบเรื่องเพื่อทราบ 2 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ กทม. (สกก.) และ 2. เรื่อง การประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปค 2565 (APEC CEO Summit 2022) 

“ชัชชาติ” นั่งหัวโต๊ะประชุมผู้บริหาร กทม.ถกปม ”ถอดแมส-ไฟไหม้บ่อนไก่"

“ชัชชาติ” นั่งหัวโต๊ะประชุมผู้บริหาร กทม.ถกปม ”ถอดแมส-ไฟไหม้บ่อนไก่"