"ชัชชาติ" เปิดงานวิ่ง ชี้ ลงทุนสุขภาพสำคัญ คุ้มกว่า สร้าง "โรงพยาบาล"

"ชัชชาติ" เปิดงานวิ่ง ชี้ ลงทุนสุขภาพสำคัญ คุ้มกว่า สร้าง "โรงพยาบาล"

"ชัชชาติ" เปิดกิจกรรม หนองแขมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพดีวิถีชีวิตใหม่ ชี้ สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำด้วยตนเอง ย้ำ ลงทุนกับสุขภาพ คุ้มและดีกว่า ลงทุนสร้างโรงพยาบาล

เมื่อเวลา 05.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม) ประธานเปิดกิจกรรมโครงการหนองแขมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพดีวิถีชีวิตใหม่ ต้านภัยโควิด ที่สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตหนองแขม กลุ่มหนองแขมร่วมใจ ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม 

"ชัชชาติ" เปิดงานวิ่ง ชี้ ลงทุนสุขภาพสำคัญ คุ้มกว่า สร้าง "โรงพยาบาล"

โดยนายชัชชาติ กล่าวตอนหนึ่งช่วงเปิดงานว่า วันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเขตหนองแขมไม่มีพื้นที่ใหญ่ในการจัดงานวิ่ง เราคงต้องหาพื้นที่ใหญ่ไว้สำหรับวิ่ง วันนี้เราอยู่ในที่แจ้ง ก็ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากาก เวลาวิ่งก็อยู่ห่างๆ กัน ยกเว้นตอนอยู่ใกล้กัน มีการสัมผัสกันก็ควรใส่ไว้ก่อน ยังต้องระมัดระวังไว้ โควิดยังไม่ได้หายไป 

"ชัชชาติ" เปิดงานวิ่ง ชี้ ลงทุนสุขภาพสำคัญ คุ้มกว่า สร้าง "โรงพยาบาล"

"ชัชชาติ" เปิดงานวิ่ง ชี้ ลงทุนสุขภาพสำคัญ คุ้มกว่า สร้าง "โรงพยาบาล" "ชัชชาติ" เปิดงานวิ่ง ชี้ ลงทุนสุขภาพสำคัญ คุ้มกว่า สร้าง "โรงพยาบาล"

"การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ ผมก็พยายามพูดเสมอว่า สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้เราต้องทำด้วยตนเอง ผมคิดว่าการลงทุนเรื่องสุขภาพคุ้มค่ากว่าและสำคัญที่สุด ดีกว่าการลงทุนทำโรงพยาบาล สุขภาพดีทำให้เราทำงานได้ ดูแลคนที่เรารักได้ ขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ช่วยกันจัดงาน รวมถึงภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเมือง ขอให้ทุกคนออกกำลังกายด้วยความสุข ถึงเส้นชัยตามที่ตั้งใจไว้" นายชัชชาติ กล่าว

สำหรับโครงการหนองแขมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพดี วิถีชีวิตใหม่ ต้านภัยโควิด ประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตหนองแขมร่วมกับกลุ่มหนองแขมร่วมใจ และภาคีเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การฝึกเดิน-วิ่งตามหลักเวชศาสตร์การกีฬา เป็นการรณรงค์สร้างกระแสและเป็นทางเลือกในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จัดฝึกซ้อมเดิน-วิ่งอย่างถูกต้องตามหลักเวชศาสตร์การกีฬา ส่งเสริมและกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยให้เห็นความสำคัญของการเคลื่อนไหวผ่านการฝึกเดิน วิ่ง ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว แบ่งออกเป็น เดิน-วิ่ง ระยะทาง10 กม. และเดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 กม. ประเภทละ 3 รางวัล ได้แก่ ชายอายุไม่เกิน 49 ปี หญิงอายุไม่เกิน 49 ปี ชายอายุ 50 ปี ขึ้นไป หญิงอายุ 50 ปี ขึ้นไป พร้อมทั้งจับฉลากมอบของที่ระลึกLucky draw ให้กับนักเดิน-วิ่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการครบทั้ง 3 ครั้ง และผู้ที่ผ่านเส้นชัยในเวลาที่กำหนดจะได้รับเหรียญที่ระลึก

"ชัชชาติ" เปิดงานวิ่ง ชี้ ลงทุนสุขภาพสำคัญ คุ้มกว่า สร้าง "โรงพยาบาล"