“อุตตม”ชี้การเมืองไทยจะเข้มแข็งต้องพัฒนาการเมืองภาคประชาชนควบคู่กันไป

“อุตตม”ชี้การเมืองไทยจะเข้มแข็งต้องพัฒนาการเมืองภาคประชาชนควบคู่กันไป

“อุตตม สาวนายน” หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์ 90 ปี ประชาธิปไตยไทย การเมืองไทยจะเข้มแข็งได้ ต้องร่วมกันพัฒนาการเมืองภาคประชาชนควบคู่กันไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ดร.อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า 24 มิถุนายน 2565 ครบรอบ 90 ปี ประชาธิปไตยไทย

“อุตตม”ชี้การเมืองไทยจะเข้มแข็งต้องพัฒนาการเมืองภาคประชาชนควบคู่กันไป

นับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเมื่อ พ.ศ.2475 รวมเวลา 9 ทศวรรษ หลายท่านอาจมองว่าการเมืองไทยยังไปไม่ถึงไหน หรือไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

อย่างไรก็ตาม การไม่เป็นไปตามที่ “คาดหวัง” ไม่ได้หมายความว่าเราจะ “ผิดหวัง” หรือ “หมดหวัง” พวกเราชาวไทยยังต้องร่วมกันมุ่งมั่นพัฒนาการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยต่อไป  

สิ่งที่จะทำให้การเมืองไทยเดินไปข้างหน้าได้นั้น ประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยจะต้องแสดงออกถึงความเป็นพลเมือง เพราะประชาธิปไตยไม่ได้มีเพียงการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัวแทน แต่หมายรวมถึงการดูแลปกป้องสิทธิเสรีภาพ และประโยชน์ของตนเองตามที่มีอยู่ ดังนั้นการเมืองไทยจะเข้มแข็งได้ พวกเราต้องมาร่วมกันพัฒนาการเมืองภาคประชาชนควบคู่กันไป

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์