กทม.โมเดล! กมธ.การกระจายอำนาจ สภาฯ ชงข้อเสนอมท. เลือกตั้งผู้ว่าฯทั่วประเทศ

กทม.โมเดล! กมธ.การกระจายอำนาจ สภาฯ ชงข้อเสนอมท. เลือกตั้งผู้ว่าฯทั่วประเทศ

ประธานกมธ.การกระจายอำนาจ สภาฯ เผยมติที่ประชุมชงข้อเสนอกระทรวงพิจารณา แก้รัฐธนรรมนูญ-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เปิดทางเลือกตั้งผู้ว่าฯทั่วประเทศ

 ที่รัฐสภา นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ในฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยหลังการประชุมคณะกมธ.ฯว่า วันนี้ มีวาระการพิจารณา เรื่อง การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

โดยเชิญผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนกลุ่ม We’re all voters : เลือกผู้ว่าฯ ทั่วประเทศต้องเกิดขึ้นจริง เข้าร่วมประชุม 

โดยทางกลุ่ม We’re all voters  มีข้อเสนอ อาทิ 1. ผลักดันให้การรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกมธ.ฯ และรัฐสภา

2.ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เกิดการเลือกตั้งผู้ว่าฯทั่วประเทศ และปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีขอบเขตอำนาจ และการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

  “ที่ประชุมคณะกมธ.ฯ มีมติให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และคณะกมธ.ฯจะจัดให้มีการสัมมนาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯทั่วประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป” นายซูการ์โน  กล่าว