เป้าต่อไปปลดล็อกชาติพันธุ์! “ก้าวไกล” เดินหน้าผลักดันกฎหมายสภาชนเผ่า

“พิธา” พร้อมแกนนำ “ก้าวไกล” เปิดห้องต้อนรับตัวแทน “กลุ่มชาติพันธุ์” ลั่นเป้าหมายต่อไป “ปลดล็อกชนเผ่า” ยืนยันผลักดันกฎหมายสภาชนเผ่าพื้นเมือง หวังสร้างความเปลี่ยนแปลง หนุนรับความหลากหลายเต็มที่

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 ที่รัฐสภา นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยนายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ และนายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ สัดส่วนชาติพันธุ์ เปิดห้องรับรองตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากการที่กลุ่มชาติพันธุ์เตรียมผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมือง ในสภาผู้แทนราษฎร

นายพิธา กล่าวว่า พันธกิจของพรรคก้าวไกลคือการโอบรับความหลากหลายและพยายามเข้าไปดูแลด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องชาติพันธุ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ในรอบเดือนที่ผ่านมา พรรคก้าวไกลสามารถผลักดันกฎหมายหลายฉบับที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้ผ่านวาระแรกได้สำเร็จในรอบเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสุราก้าวหน้าและสมรสเท่าเทียม 

“แม้กฎหมายทั้งสองฉบับจะไม่เกี่ยวข้องต่อพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์โดยตรง แต่เชื่อว่าการผลักดันกฎหมายเหล่านี้จะช่วยปลดล็อกด้านเศรษฐกิจสังคม และเปิดโอกาสให้พี่น้องชาติพันธุ์ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น โดยสามารถต่อยอดจากศักยภาพและทรัพยากรของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น การใช้พืชพื้นถิ่นเพื่อผลิตสุราที่สามารถยกระดับและเป็นโอกาสในการทำกินได้ นอกจากนี้ พรรคก้าวไกลยังมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องการทำให้สำเร็จอีกหลายประการ ไม่ว่าเรื่องปัญหาสัญชาติ ที่ดินทำกิน การศึกษา และสาธารณสุขให้กับพี่น้องชาติพันธุ์ ส่วน พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมือง ก็จะต้องผลักดันกฎหมายให้เกิดขึ้นเช่นกัน ซึ่งเร็วๆนี้จะเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากได้รับเชิญให้ไปร่วมงานด้านชาติพันธุ์ หวังว่าจะได้แนวทางในการสนับสนุนเพื่อพี่น้องชาติพันธ์ในระดับต่อไป” นายพิธา กล่าว

เป้าต่อไปปลดล็อกชาติพันธุ์! “ก้าวไกล” เดินหน้าผลักดันกฎหมายสภาชนเผ่า

นายมานพ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมือง ว่า ขณะนี้มีร่างกฎหมายในลักษณะคล้ายคลึงกันในสภาอยู่หลายร่างในสภาซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย โดย 3 ร่างอยู่ในมือของนายกรัฐมนตรี เนื่องจากสภาตีความว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน อย่างไรก็ตาม ตนหวังว่าจะมีการผ่านกฎหมายฉบับนี้ได้ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีส่วนร่วมของประชาชนมาช่วยกันร่างและผลักดันเข้าสู่สภา ดังนั้น ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรก็หวังว่าทุกฝ่ายจะพยายามรักษาและผลักดันให้เกิดสภาชนเผ่าขึ้นให้ได้

ส่วนนายยงยุทธ สืบทายาท คณะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมือง กล่าวว่า แม้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์จะเป็นคนกลุ่มเล็กในสังคม แต่ในอดีตที่ผ่านมากลุ่มชาติพันธุ์ต้องสูญเสียสิทธิและผลประโยชน์หลายอย่าง จึงหวังให้สามารถผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้สำเร็จ เพื่อเป็นเครื่องมือในการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาติพันธุ์ พร้อมทั้งโอบรับความหลากหลายที่มีในประเทศนี้ให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน

เป้าต่อไปปลดล็อกชาติพันธุ์! “ก้าวไกล” เดินหน้าผลักดันกฎหมายสภาชนเผ่า

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... เป็นกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ เพราะในปัจจุบันกฎหมายและมาตรการต่างๆ ของรัฐยังไม่มีการส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองอยู่ในสภาวะสูญเสียอัตลักษณ์และไม่ถูกโอบรับในสังคมเนื่องจากการถูกเลือกปฏิบัติ ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างกลไกให้สนับสนุนให้มีองค์กรและเครือข่ายเพื่อออกแบบและทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีส่วนร่วมในสังคม