ป.ป.ช.กล่าวโทษ บ.พลวิศว์ฯ-คู่เทียบ คดีฮั้วประมูล ข้องใจไฉนยังฟ้อง “นิพนธ์”

ป.ป.ช.กล่าวโทษ บ.พลวิศว์ฯ-คู่เทียบ คดีฮั้วประมูล ข้องใจไฉนยังฟ้อง “นิพนธ์”

ป.ป.ช. มีมติกล่าวโทษ บ.พลวิศว์ฯ-เอกชนคู่เทียบ คดีฮั้วประมูลจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทาง 2 คัน 50 ล้านบาท แก่ พนง.สอบสวน แล้ว เผยคนใน อบจ.สงขลา ข้องใจทำแบบนี้เท่ากับยอมรับมีการฮั้วจริง ไฉนยังฟ้อง “นิพนธ์ บุญญามณี” ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ปมไม่เบิกจ่ายเงินอยู่

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2565 สำนักข่าวอิศรา รายงานอ้างแหล่งข่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ถึงความคืบหน้าในการไต่สวนคดีอาญา กรณีกล่าวหาว่ามีการฮั้วประมูลจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ 2 คัน วงเงิน 50 ล้านบาท ว่า ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ได้ทำหนังสือแจ้ง นายก อบจ.สงขลา ให้รับทราบความคืบหน้าทางคดีอาญา กรณี อบจ.สงขลา ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินดคีอาญากับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 

โดยเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ได้รับสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ 76/2564 (การประมูลครั้งที่ 1) และคดีอาญาที่ 77/2564 (การประมูลครั้งที่ 2) คืนจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการ ป ป.ช.ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับ บริษัท พลวิศว์ เทค จำกัด โดย นายอิทธิพล ดวงเดือน , บริษัท เอ็กซ์ ทู ที อินดัสตรี จำกัด โดยนายสุรพงษ์ ตรียานนท์ , บริษัท ครีเอทอินโนเวชั่น จำกัด โดยนางชวลี เทียนงามสัจ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลิโอนี โดยนายอิทธิพล ดวงเดือน และ บริษัท อะมีลัม จำกัด โดยนางสาวหรือนางญาณี ลิ้มสถิรานันท์หรืออารยะทรงศักดิ์ ผู้ต้องหาทั้งในฐานะส่วนตัวและนิติบุคคล

โดยทั้งหมดถูกกล่าวหาว่า ร่วมกันกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542  มาตรา 4 วรรคแรก ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 14(2)

ขณะนี้สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาอยู่ระหว่างการดำเนินการเร่งรัดสรุปสำนวนการสอบสวนเพื่อส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาตามกฎหมายต่อไป

ส่วนคดีอาญาที่ 392/2564 (การประมูลครั้งที่ 3) ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช.รับไว้ดำเนินการสอบสวนตามอำนาจและหน้าที่แล้ว 

แหล่งข่าว กล่าวอีกว่า  การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีอาญากับเอกชนกลุ่มนี้ เป็นผลมาจากในช่วงเดือนเมษายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีการประชุมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ ของ อบจ.สงขลา เห็นว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นเพิ่มเติมไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการเสนอโครงการการกำหนดราคากลาง การกำหนดร่างขอบเขตของงาน การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ได้กระทำการใด โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ และไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มเอกชนในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสาร ใช้เอกสารปลอม หรือกระทำความผิดฐานร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้พนักงานไต่สวน ป.ป. ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ไปดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับ บริษัท พลวิศว์ เทค จำกัด โดยนายอิทธิพล ดวงเดือน , บริษัท เอ็กซ์ ทู ที อินดัสตรี จำกัด โดยนายสุรพงษ์ ตรียานนท์ , บริษัท ครีเอทอินโนเวชั่น จำกัด โดยนางชวลี เทียนงามสัจ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลิโอนี โดยนายอิทธิพล ดวงเดือน และ บริษัท อะมีลัม จำกัด โดยนางสาวหรือนางญาณี ลิ้มสถิรานันท์หรืออารยะทรงศักดิ์  ที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 4 วรรคแรก ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 14 (2) ต่อไป โดยไม่ต้องรอให้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ด้วย 

แหล่งข่าว กล่าวด้วยว่า กรณีดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า  การที่ ป.ป.ช.ส่งเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มเอกชนที่ร่วมฮั้วประมูล เท่ากับเป็นการยอมรับว่ามีการฮั้วประมูลจริง แต่กลับยังจะเดินหน้าฟ้องร้อง นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะนายก อบจ.สงขลา ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ให้แก่บริษัท พลวิศว์ เทคพลัส จำกัด ทั้งที่ นายนิพนธ์ พยายามต่อสู้มาตลอดว่า การประกวดราคางานมีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้น จึงสั่งระงับการเบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ 2 คัน ดังกล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวอิศรา