"วิษณุ" เผย รวม "ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต- สมรสเท่าเทียม" ได้ ไม่ขัดหลักการ

"วิษณุ" เผย รวม "ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต- สมรสเท่าเทียม" ได้ ไม่ขัดหลักการ

"วิษณุ" เผย "ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต" ของรัฐบาล ไม่ได้แคบ เปิดกว้างให้เพิ่มเติมเนื้อหา จาก "ร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม" ได้ ไม่ขัดหลักการ อยู่ที่ กมธ. พิจารณา

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติรับร่างพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศทั้ง 4 ฉบับ สุดท้ายการพิจารณาจะมีแนวทางเป็นไปตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่... พ.ศ. หรือ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ของพรรคก้าวไกลได้หรือไม่ ว่า ตนไม่ทราบ อยู่ที่กมธ.วิสามัญ ซึ่งสามารถนำไปผสมผสานให้เข้ากันได้ แต่หากผสมผสานไม่ได้ก็ต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง

นายวิษณุ กล่าวว่า ในส่วนร่างของพรรคก้าวไกล ที่ไม่เหมือนกับร่างของรัฐบาล เช่น เรื่องบำเหน็จบำนาญ จะสามารถพิจารณาให้เกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น ก็เติมได้ หลักการของร่างรัฐบาลไม่ได้แคบ เปิดกว้างให้มีพ.ร.บ.คู่ชีวิต ฉะนั้น จะใส่อะไรก็ใส่ไปไม่ขัดหลักการ 

อย่างไรก็ตาม นายวิษณุ กล่าวว่า เห็นว่าสภาฯโหวตว่าอย่างนั้นให้ใช้ร่างของรัฐบาลเป็นหลักแต่จริงๆ แล้วร่างกฎหมายอะไรเป็นตัวหลักไม่ได้มีความหมายอะไรมาก เพียงแต่เวลาเริ่มประชุมจะใช้ร่างของรัฐบาลเป็นตัวตั้ง  ตอนนั้นใครจะเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาออกไปใช้มาตราของร่างพ.ร.บ.ของพรรคก้าวไกล ก็สามารถดึงเข้ามาเทียบเคียงกันเป็นมาตราๆ ไปได้