"ชวน" เปิดประชุม ถกร่างพ.ร.บ.งบฯ66 วันที่สาม "ฝ่ายค้าน"คาดโหวต4ทุ่มวันนี้

"ชวน" เปิดประชุม ถกร่างพ.ร.บ.งบฯ66 วันที่สาม "ฝ่ายค้าน"คาดโหวต4ทุ่มวันนี้

สภาฯ เปิดประชุม ถกร่างพ.ร.บ.งบฯ66 วันที่สาม "รัฐบาล-พรรคร่วม" เหลือเวลา 9ชั่วโมง ฝ่ายค้านเหลือเวลา เกือบ7ชั่วโมง "สมคิด" ยันฝ่ายค้านใช้เต็มเวลา คาดโหวต4ทุ่ม

        การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท เป็นวันสาม  ได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 09.00 น.  โดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งเวลาที่แต่ละฝ่ายใช้อภิปราย คณะรัฐมนตรี (ครม.) ใช้เวลาอภิปราย 4 ชั่วโมง 44 นาที, ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ใช้เวลา 8 ชั่วโมง 7 นาที คงเหลือเป็นเวลาของครม.และพรรคร่วมรัฐบาล 9 ชั่วโมง 8 นาที, พรรคฝ่ายค้าน ใช้เวลา 15 ชั่วโมง 3 นาที คงเหลือเวลา 6 ชั่วโมง 56 นาที, ประธานในที่ประชุม ใช้เวลา  41 นาที คงเหลือ 2 ชั่วโมง 48 นาที 

        ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) และวิปฝ่ายค้าน ได้หารือและมีข้อสรุป คือ จะมีการลงมติในวาระแรก ว่าจะรับหรือไม่รับหลักการ ในวันนี้ ( 2 มิถุนายน) โดยนายอรรถกร ศิริลัทยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะเลขานุการวิปรัฐบาล คาดว่าจะมีการลงมติได้แน่นอน ส่วนจะเป็นเวลาใดนั้นขึ้นอยู่กับการใช้เวลาอภิปราของฝ่ายค้านว่าจะใช้ครบจำนวนที่ตกลงไว้ คือ 22 ชั่วโมงหรือไม่ ส่วนส.ส.พรรครัฐบาลคาดวว่าจะใช้เวลาไม่ครบจำนวนที่ตกลง อย่างไรก็ดีในการเตรียมความพร้อมจะขอให้ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเตรียมพร้อมลงมติตั้งแต่เวลา 18.00 น.  

 

        ขณะที่นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ฐานะรองประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า พรรคฝ่ายค้านยืนยันจะใช้เวลาอภิปรายให้ครบตามที่ตกลงไว้ คือ 22 ชั่วโมง ส่วนการเตรียมความพร้อมลงมตินั้น เบื้องต้นพรรคร่วมฝ่ายค้านได้พูดคุยกันเป็นระยะ แต่หากมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าสามารถเรียกประชุมด่วนได้ทันที โดยทิศทางการลงมติยังยืนยันว่่าจะไม่รับหลักการ ส่วนเวลาที่คาดว่าจะได้ลงมติ คือช่วง 21.00 - 22.00 น.