โจทย์ใหญ่ "ชัชชาติ" เคลียร์ปมโครงการเตาเผาขยะ กทม.มูลค่า 1.3 หมื่นล้าน

โจทย์ใหญ่ "ชัชชาติ" เคลียร์ปมโครงการเตาเผาขยะ กทม.มูลค่า 1.3 หมื่นล้าน

เปิดโจทย์ใหญ่ "ชัชชาติ" โครงการเตาเผาขยะศูนย์กำจัดขยะหนองแขม-อ่อนนุช มูลค่ารวมกันกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท หลังเรื่องค้างอยู่ที่ ป.ป.ช.

ถึงแม้จะชนะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ไปแล้ว สำหรับ "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" แต่เบื้องหน้าว่าที่ผู้ว่าฯกทม. ยังมีการบ้านในหน่วยงาน กทม.ที่ต้องเร่งเคลียร์อีกจำนวนมาก

โดยเฉพาะกรณีการประมูล "โครงการเตาเผาขยะ" 2 แห่งที่ศูนย์กำจัดขยะหนองแขม เขตหนองแขม และศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช เขตประเวศ วงเงินโครงการละ 6,570 ล้านบาท รวม 13,140 ล้านบาท ภายหลังมีเรื่องค้างอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ที่ผ่านมาโครงการนี้ถึงแม้ กทม.ได้เปิดประมูลโครงปารไปจนเสร็จสิ้น จนได้ผู้ชนะการประมูลไปแล้วเมื่อปี 2562 โดยมี 2 บริษัทที่ชนะการประมูล ได้แก่ 

1.บริษัท ซีแอนด์จีเอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) (C&G) จำกัด เป็นดำเนินโครงการเตาเผาขยะทั้งที่ศูนย์กำจัดขยะหนองแขม 

2.บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จำกัด เป็นผู้ชนะโครงการอีกแห่งที่อ่อนนุช

ทว่าทั้ง 2 โครงการที่หนองแขมและอ่อนนุชนั้น ได้มีข้อท้วงติงหลายด้าน จนนายศรีสุวรรณ จรรยา ในฐานะนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ไต่สวน สอบสวน 

1.ผู้ว่าฯ กทม.

2.ผู้อำนวยปารสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.

3.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 

4.คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR 

กรณีการกำหนดร่างขอบเขตงาน (ทีโออาร์) ในโครงการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช พร้อมทั้งยื่นหนังสือเพื่อติดตามเรื่องดังกล่าวในเวลาต่อมา 

ทั้งนี้ ในเรื่องดังกล่าวยังได้ถูกนำไปใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในรอบที่ผ่านมาว่า โดยมีรายงานข่าวระบุถึงเรื่องนี้ว่า ปฏิเสธไม่ได้ที่โครงการใหญ่ขนาดนี้ ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ต้องเข้ามาทบทวนโครงการ เพราะมีข้อท้วงติงหลายด้านว่า ส่งผลเสียหายต่อรัฐ โดยเฉพาะกรณีโครงการนี้ มีประเด็นที่น่าสงสัยหลายเรื่อง ดังนี้

1.บริษัท ซีแอนด์จีเอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) (C&G) จำกัด และ บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จำกัด ในฐานะผู้ชนะการประมูลโครงการ 2 แห่ง เป็นบริษัทเครือเดียวกัน โดยบริษัท C&G และ บริษัท นิวสกายฯ พบว่ามีชื่อนายเหอ หนิง เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยทั้งคู่มีที่ตั้งอยู่ที่อาคารปัญจธานี ชั้น 12 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

2.ในรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท C&G ปรากฎว่ามีชื่อ บริษัท นิวสกายฯ (ประเทศไทย) ถือหุ้นใหญ่อยู่ 100% และบริษัท นิวสกายฯ(แบงค็อก) ถือหุ้นโดย บริษัท นิวสกายฯ (ประเทศไทย) 79%, บริษัท ซีแอนด์จีฯ 20%, นายเหอ หนิง ถือ 1 หุ้น นอกจากนี้ปรากฎชื่อนาย เหอ หนิง และ นายนพดล พฤกษะวัน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

3.ได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพียง 5 คน เพื่อรับผิดชอบทั้ง 2 โครงการ แต่ได้มีกรรมการที่เป็นข้าราชการจำนวน 3 รายขอลาออก โดยให้เหตุผลว่าติดภาระกิจอื่น และไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการพิจารณาผลการประกวดนี้

4.จากนั้นสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ได้แต่งตั้งกรรมการใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน แต่ไม่นานกองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.ได้เตรียมทำเรื่องอนุมัติลงนามในสัญญาจ้างทั้ง 2 โครงการ โดยอดีตผู้ว่าฯอัศวิน ขวัญเมือง ได้มอบหมายให้อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. "จักกพันธุ์ ผิวงาม" เป็นผู้ลงนาม แต่สุดท้ายนายจักกพันธุ์ได้ลาออก เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2562 

ต่อมามีการมอบหมายให้รองผู้ว่าฯ กทม. "ทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์" เข้ามาทำหน้าที่แทน แต่นายทวีศักดิ์ได้ลาออกจากรองผู้ว่าฯกทม.เช่นกันเมื่อวันที่ 24 ก.ค.2562 จากสิ่งที่เกิดขึ้นจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่า การลาออกของกรรมการทั้ง 2 คน อาจจะมาจากความอึดอัดใจเรื่องการเซ็นอนุมัติโครงการหรือไม่

สำหรับข้อมูลการประมูล "โครงการเตาเผาขยะ" 2 แห่งที่ศูนย์กำจัดขยะหนองแขม เขตหนองแขม และศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชเขตประเวศพบว่า มีรายชื่อเอกชนเข้าร่วมประมูล แบ่งเป็น ดังนี้ 

เอกชนที่ร่วมประมูลโครงการเตาเผาขยะที่อ่อนนุช มี 8 ราย ประกอบด้วย

1.เสฉวน เอ็นเนอร์จี อินดัสตรี อินเวสเม้นท์กรุ๊ป คัมปะนี ลิมิเต็ด

2.บริษัท พีเจทีเทคโนโลยี จำกัด

3.บริษัท อัลไลแอนซ์คลีน เพาเวอร์ จำกัด

4.บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (แบงค็อก) จำกัด – (ผู้ชนะการประมูล)

5.บริษัท ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ (อ่อนนุช) จำกัด

6.กิจการร่วมค้า พีเอสพีแอนด์ดับบลิวเอ็ม ดับบลิวทีอี

7.กิจการร่วมค้า สยามพาวเวอร์กรีน

8.กิจการร่วมค้า ไทยแลนด์คอน จอยเวนเจอร์เอ็นไวรอนเมทัล เอ็นจิเนียริ่ง

 

เอกชนที่ร่วมประมูลในโครงการเตาเผาขยะที่หนองแขม มี 5 ราย ประกอบด้วย

1.บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด

2.บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด - (ผู้ชนะการประมูล)

3.บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

4.บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (อ่อนนุช) จำกัด

5.กิจการร่วมค้า ไทยแลนด์ คอน จอยเวนเจอร์ เอ็นไวรอนเมทัล เอ็นจิเนียริ่ง