“ศาลฎีกา”สั่งเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต4ลำปาง-พบ“วัฒนา”ได้รับเลือกไม่สุจริต

“ศาลฎีกา”สั่งเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต4ลำปาง-พบ“วัฒนา”ได้รับเลือกไม่สุจริต

“ศาลฎีกา”สั่งเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต4ลำปาง-พบ“วัฒนา สิทธิวัง”ได้รับเลือกไม่สุจริต ตามที่กกต.เสนอคาดกำหนดหย่อนบัตร 10ก.ค. สมัคร 9-13มิ.ย.

วันนี้ (27พ.ค ) ศาลฎีกามีคำพิพากษาสั่งให้มีการเลือกตั้งส.สเขต 4 จังหวัดลำปางใหม่ ตามที่กกต. เสนอ เนื่องจากเห็นว่านายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ขณะนั้น ได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรม จากกรณีก่อนหน้านี้ กกต.สอบสวนแล้วพบว่า  วันที่ 19 มิ.ย. 63 ที่บ้านของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต.ล้อมแรดอ.เถิน จ.ลำปาง นางเกี๋ยงมา ปุพพโกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้มอบธนบัตรซึ่งเย็บติดกันจำนวน 2 ชุดๆ ละ 300 บาท ให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งจริง โดยจากการตรวจสอบคลิปวิดีโอประกอบคำร้อง 

ซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างนางเกี๋ยงมา กับผู้สิทธิเลือกตั้ง นางเกี๋ยงมาได้พูดว่า “ฝากให้แม่ด้วย” และผู้มีสิทธิเลือกตั้งถามว่า “เบอร์อะไร” นางเกี๋ยงมา ตอบว่า “เบอร์ 1” พร้อมทั้งชูมือเป็นสัญลักษณ์หมายเลข 1 โดยไม่ปรากฏข้อความใดที่เป็นการกล่าวถึงการชำระค่าอาหาร ตามที่ นางเกี๋ยงมา กล่าวอ้าง อีกครั้งจากการไต่สวนมารดาของผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนดังกล่าวให้ถ้อยคำยืนยันว่า ธนบัตรจำนวน 600 บาท ไม่ใช่ค่าอาหาร ที่นางเกี๋ยงมาว่าจ้างให้ตนทำไปส่งให้กับน้องชายของนางเกี๋ยงมา 
 

โดย นางเกี๋ยงมา ได้มาสอบถามเกี่ยวกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านและมารดาของผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ให้หมายเลขประจำตัวประชาชนของตนเองและบุตรชายกับนางเกี๋ยงมาไปก่อนที่จะมีการว่าจ้างให้ทำอาหาร ข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงฟังได้ว่านางเกี๋ยงมา ให้เงินจำนวน 600 บาท กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว จึงเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้กับนายวัฒนาตามข้อกล่าวหา 

จึงเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านางเกี๋ยงมา ทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจะเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายวัฒนา ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส 2561 มาตรา 73(1) โดยนายวัฒนาได้รับประโยชน์ในการเลือกตั้งจากการกระทำของนางเกี๋ยงมา เป็นเหตุให้การเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 63 ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม
 

ทั้งนี้การเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างเสื้อต่อจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงหรือวันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาซึ่งคาดว่ากกต.จะกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค. 65 และให้วันที่ 9  -13มิ.ย.เป็นวันสมัครรับเลือกตั้งซึ่งนายวัฒนายังคงสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

“ศาลฎีกา”สั่งเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต4ลำปาง-พบ“วัฒนา”ได้รับเลือกไม่สุจริต “ศาลฎีกา”สั่งเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต4ลำปาง-พบ“วัฒนา”ได้รับเลือกไม่สุจริต “ศาลฎีกา”สั่งเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต4ลำปาง-พบ“วัฒนา”ได้รับเลือกไม่สุจริต