“ ปดิพัทธ์”จี้ รัฐสภาทบทวนเปิดใช้ห้องสันทนาการ หวั่นครหาสิ้นเปลืองภาษี

“ ปดิพัทธ์”จี้ รัฐสภาทบทวนเปิดใช้ห้องสันทนาการ หวั่นครหาสิ้นเปลืองภาษี

“ ปดิพัทธ์”จี้รัฐสภาทบทวนใช้”สโมสร” เปิดสันทนาการครบวงจร หวั่นครหาสิ้นเปลืองภาษีประชาชน แนะปรับใช้ประโยชน์ด้านอื่น

ที่รัฐสภา นายนายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล  แถลงถึงกรณีการมีสโมสรรัฐสภาว่า ตนรู้สึกตกใจที่รัฐสภาแห่งนี้ มีสโมสรรัฐสภา ที่มีทั้งห้องสปา ห้องลีลาศ ห้องนวดฝ่าเท้า และห้องตีกอล์ฟ ทั้งที่สภาฯ มีพื้นที่ทำงานน้อย และเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น

โดยตนพยายามผลักดันให้สร้างห้องที่เป็นประโยชน์ เช่น ห้องให้นมเด็ก หรือสถานเลี้ยงเด็กของข้าราชการและบุคลากร 

อีกทั้งขณะนี้ยังอยู่ในภาวะที่ประชาชนขาดแคลนงบประมาณในหลายส่วน ทั้งเรื่องถนนหนทาง และปัญหาเศรษฐกิจ ต่อให้เป็นโครงการที่สร้างไว้อยู่แล้ว แต่ตนคิดว่าสามารถทบทวนได้ เพราะยังไม่ได้เปิดใช้งานโดยผู้ที่เกี่ยวข้องควรนำกลับไปทบทวน เพราะไม่มีใครรับได้ที่นำเงินภาษีประชาชนมาทำแบบนี้ และคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ควรตรวจสอบทั้งเรื่องงบประมาณ และการใช้งานของห้องต่างๆ เพราะวันประชุม หากสมาชิกมัวแต่ไปทำสปา แต่ไม่เข้าห้องประชุม สังคมจะคิดอย่างไร