สภาฯ แจงเชิญเสียงข้างมากประชุมตรวจการจ้างสร้างรัฐสภา ติดตามความคืบหน้า

สภาฯ  แจงเชิญเสียงข้างมากประชุมตรวจการจ้างสร้างรัฐสภา  ติดตามความคืบหน้า

สภาฯ ร่อนหนังสือแจง “วัชระ” ปัดเชิญแต่เสียงข้างมากประชุมตรวจการจ้างก่อสร้างรัฐสภา เผย “ชวน” แค่อยากติดตามความก้าวหน้า-ปัญหา เลยส่งคนสนิทร่วมวง พร้อมโต้ ไม่มีดำริตรวจรับงานให้เสร็จก่อนประชุมโอเปค

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เผยแพร่เอกสารข่าวของนายณัฏฐกฤษฎ์วงศ์เจริญ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะรองโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาฯ เพื่อชี้แจง กรณีนายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ พาดพิงนายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ รองเลขาธิการสภาฯ ได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นายปรีชา ชวลิตธำรง ที่ปรึกษาประธานรัฐสภาเลขาธิการสภา คณะกรรมการตรวจการจ้างฝ่ายเสียงข้างมาก เป็นต้น โดยไม่มีการเชิญกรรมการตรวจการจ้างเสียงข้างน้อยเข้าร่วมประชุม 

อีกทั้งยังอ้างอีกว่าในการประชุมมีการกล่าวอ้างดำริของประธานรัฐสภา มีนโยบายให้ตรวจรับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ให้เสร็จก่อนประชุมเอเปคในเดือนพ.ย.นี้ และได้มีการตำหนิบริษัทผู้ควบคุมงาน ว่าให้ความเห็นเรื่องก่อสร้างแก่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สอดคล้องกัน 

โดยนายณัฏฐกฤษฎ์ ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว พบว่า เมื่อวันที่17 พ.ค.  ไม่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แต่อย่างใด แต่เป็นกรณีที่ประธานสภาฯต้องการทราบความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จึงได้มอบหมายให้นายปรีชา มารับฟังความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข เพื่อให้การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วเสร็จให้เร็วที่สุด โดยประธานสภาฯไม่ได้มีนโยบายให้สำนักงานตรวจรับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมเอเปค ตามที่นายวัชระกล่าวอ้างแต่อย่างใด 

“สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ขอยืนยันข้าราชการรัฐสภาได้ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย ระบบคุณธรรมและจริยธรรมโดยเคร่งครัด” รองโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ระบุ

สภาฯ  แจงเชิญเสียงข้างมากประชุมตรวจการจ้างสร้างรัฐสภา  ติดตามความคืบหน้า